Home

Warszawskie Targi Książki – święto książki w Polsce

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Ostrowska, Magdalena
dc.date.accessioned 2017-04-20T05:45:42Z
dc.date.available 2017-04-20T05:45:42Z
dc.date.issued 2017-02-13
dc.identifier.citation Toruńskie Studia Bibliologiczne, No. 2 (17), Vol. 9, pp. 281-288
dc.identifier.issn 2392-1633
dc.identifier.other doi:10.12775/TSB.2016.032
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4243
dc.description.abstract W dniach 19–22 maja 2016 roku na PGE Narodowym odbyły się 7. Warszawskie Targi Książki oraz 10. Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA. Wzięło w nich udział ośmiuset piętnastu wystawców z dwudziestu pięciu krajów, a odwiedziło je ponad 70 tys. osób. Było to prawdziwe święto miłośników książek, podczas którego przyznano wiele ważnych nagród m.in. IKAR, Międzynarodową Nagrodę im. Ryszarda Kapuścińskiego, nagrodę za najlepszą książkę akademicką i naukową ACADEMIA, ECONOMICUS, nagrodę Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich czy nagrodę Lwa Hieronima. Ponadto odwiedzający mieli okazję wziąć udział w licznych wykładach i prelekcjach, spotkać się z autorami oraz skorzystać z bogatej oferty stoisk.
dc.description.abstract On 19–22 May 2016 year, the National PGE held 7. Warsaw Book Fair and the 10. Academic and Scientific Book Fair ACADEMIA. It was attended by eight hundred fifteen exhibitors from twenty-five countries and was visited by 70 128 people. It was a true celebration of book lovers, during which many important awards including IKAR, the International Prize of Ryszard Kapuściński, award for the best book of academic and scientific ACADEMIA, ECONOMICUS, the Polish Librarians Association award or award of Lew Hieronim. Visitors have the opportunity to take part in numerous lectures, meet with authors and use of a large offers of stands.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Targi Książki
dc.subject Warszawskie Targi Książki
dc.subject rynek wydawniczy
dc.subject Book Fair
dc.subject Warsaw Book Fair
dc.subject publishing market
dc.title Warszawskie Targi Książki – święto książki w Polsce
dc.title.alternative Warsaw Book Fair – Festival of Books in Poland
dc.type info:eu-repo/semantics/report


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations