Home

Cenzura w XVIII-wiecznej Francji, Indiach Brytyjskich i NRD w świetle nowej książki Roberta Darntona

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Imańska, Iwona
dc.date.accessioned 2017-04-20T05:45:41Z
dc.date.available 2017-04-20T05:45:41Z
dc.date.issued 2017-02-13
dc.identifier.citation Toruńskie Studia Bibliologiczne, No. 2 (17), Vol. 9, pp. 241-250
dc.identifier.issn 2392-1633
dc.identifier.other doi:10.12775/TSB.2016.028
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4241
dc.description.abstract Najnowsza książka R. Darntona została poświęcona cenzurze. Zamiarem badacza było pokazanie, jak w wybranych państwach o autorytarnym ustroju i w różnych przedziałach czasowych funkcjonowało kontrolowanie słowa drukowanego. Analizie porównawczej poddane zostało funkcjonowanie cenzury w następujących krajach: we Francji w XVIII stuleciu, w Indiach pod panowaniem brytyjskim w XIX stuleciu i w Niemczech Wschodnich w drugiej połowie XX w. Mimo że każdy z omawianych przypadków jest odmienny, można w nich znaleźć też wiele podobieństw.
dc.description.abstract The latest book by R. Darnton is devoted to censorship. The intention of the author was to show how, in selected countries with authoritarian political systems and at various times, the control of the printed word was executed. Comparative analysis was used to compare the functioning of censorship in the following countries: Bourbon France in the 18th century, British India in the 19th century and the German Democratic Republic in the second half of the 20th century. Each of these cases is different, but we can find there are many similarities.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject cenzura
dc.subject Francja
dc.subject Indie Brytyjskiej
dc.subject Niemiecka Republika Demokratyczna
dc.subject XVIII–XX w.
dc.subject Bourbon France
dc.subject British India
dc.subject Censorship
dc.subject German Democratic Republic
dc.subject the 18–20th. century
dc.title Cenzura w XVIII-wiecznej Francji, Indiach Brytyjskich i NRD w świetle nowej książki Roberta Darntona
dc.title.alternative Censorship in Eighteenth-Century France, British India and the German Democratic Republic in the Light of the New Book by Robert Darnton
dc.type info:eu-repo/semantics/review


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations