Home

O powiązaniu ogłady i smaku w esejach Dawida Hume`a

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Wawrzonkowski, Krzysztof
dc.date.accessioned 2017-04-20T05:41:18Z
dc.date.available 2017-04-20T05:41:18Z
dc.date.issued 2017-02-13
dc.identifier.citation Studia z Historii Filozofii, No. 4, Vol. 7, pp. 163-181
dc.identifier.issn 2391-775X
dc.identifier.other doi:10.12775/szhf.2016.061
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4237
dc.description.abstract The article presents an overview of Hume’s conception of the interdependencies between politeness and aesthetic taste. The reconstruction of his conception is limited to his essays. They contain a coherent image of the then world and the multitude of accurate observations and analyses which; in conjunction with the light style of these writings; allow a better understanding of the issue than the Treatise on Human Nature . In the article I focus on the process of the refinement of taste and acquisition of good manners and politeness, their mutual support, and their economic and subjective determinants.
dc.description.abstract Prezentowany artykuł ma na celu wyjaśnienie relacji, jakie zdaniem Hume`a, zachodzą między ogładą a smakiem estetycznym. Rekonstrukcja jego stanowisko w tej kwestii dotyczy jedynie poglądów zawartych w esejach. Ich lekki styl bowiem, w powiązaniu z prezentowanym w nich spójnym obrazem ówczesnego świata i bogactwem trafnych spostrzeżeń i analiz, pozwalają lepiej zrozumieć tę problematykę, niż jedynie częściowo pokrywające się z nimi analogiczne rozważania zawarte Traktacie . W artykule koncentruję się na przedstawieniu przebiegu procesów kształcenia smaku i nabierania ogłady towarzyskiej, ich wzajemnym napędzaniu się i umożliwiających to uwarunkowaniach społecznych i podmiotowych.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Hume
dc.subject taste
dc.subject good manners
dc.subject sociability
dc.subject luxury
dc.subject smak
dc.subject ogłada
dc.subject towarzyskość
dc.subject zbytek
dc.title O powiązaniu ogłady i smaku w esejach Dawida Hume`a
dc.title.alternative On the Relations between Good Manners and Taste in Hume`s Essays
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations