Home

Role of mobility in cognitive development of children with motor deficyt – own observations of wheelchairs users

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Mikołajewska, Emilia
dc.contributor.author Augustyńska, Beata
dc.contributor.author Mikołajewski, Dariusz
dc.date.accessioned 2017-04-20T05:37:35Z
dc.date.available 2017-04-20T05:37:35Z
dc.date.issued 2017-03-15
dc.identifier.citation Medical and Biological Sciences, No. 4, Vol. 30, pp. 65-70
dc.identifier.issn 1734-591X
dc.identifier.other doi:10.12775/MBS.2016.036
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4236
dc.description.abstract Wheelchair plays two important roles from the physical point of view: increased mobility and body support. Two main areas of children’ development: motor and cognitive are interrelated. Thus, wheelchair supported mobility in children may also prevent many severe problems in the area of social and cognitive development. This paper aims at presentation of current state of the art and own concept concerning the role of the wheelchair-based mobility in cognitive development of children with motor deficit.
dc.description.abstract Z fizycznego punktu widzenia wózek dla osób iepełnosprawnych odgrywa ważną rolę w zwiększeniu mobilności oraz podparciu ciała. Dwa obszary rozwoju dziecka są powiązane: rozwój motoryczny i rozwój poznawczy. Stąd mobilność dziecka wspomagana za pomocą wózka może również zapobiec wielu różnym problemom w obszarze rozwoju społecznego i poznawczego. Artykuł ma na celu prezentację stanu obecnego oraz własnych koncepcji w obszarze roli mobilności dziecka wspomagane wózkiem w rozwoju poznawczym dzieci z deficytem motorycznym.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject physical activity
dc.subject recreation
dc.subject play
dc.subject cognitive development
dc.subject quality of life
dc.subject disabled children
dc.subject aktywność fizyczna
dc.subject rekreacja
dc.subject zabawa
dc.subject rozwój poznawczy
dc.subject jakość życia
dc.subject dzieci niepełnosprawne
dc.title Role of mobility in cognitive development of children with motor deficyt – own observations of wheelchairs users
dc.title.alternative Rola mobilności w rozwoju poznawczym dzieci z deficytem motorycznym – obserwacje własne użytkowników wózków dla dzieci niepełnosprawnych
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations