Home

Realization of the principles of rational nutrition by the universities of Bydgoszcz

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Mierzwa, Grażyna
dc.contributor.author Wawrzyniak, Katarzyna
dc.date.accessioned 2017-04-20T05:37:35Z
dc.date.available 2017-04-20T05:37:35Z
dc.date.issued 2017-03-15
dc.identifier.citation Medical and Biological Sciences, No. 4, Vol. 30, pp. 49-57
dc.identifier.issn 1734-591X
dc.identifier.other doi:10.12775/MBS.2016.034
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4235
dc.description.abstract The aim of this thesis was to evaluate if the students of universities of Bydgoszcz know the principles of proper nutrition and whether or not they follow them. The study was conducted on a group of 100 students of the universities of Bydgoszcz, 77 women and 23 men between the ages of 19 and 25. The study was carried out in the first half of 2014 using a survey method. Conclusions. Knowledge of rational nutrition and the principles of healthy eating among students of Bydgoszcz universities is quite varied and depends on the field of study. The best eating habits are characterized by technical and art faculties. Students of medical faculties and health sciences are not leaders in this field. More irregularities relating to the quality of diet is observed among students of humanities and social sciences.
dc.description.abstract Celem pracy była ocena czy studenci bydgoskich uczelni znają zasady racjonalnego żywienia, oraz czy ich przestrzegają.   Badaniem objętych zostało 100 osób będących studentami bydgoskich uczelni, a wśród nich 77 kobiet i 23 mężczyzn w wieku od 19 do 25 roku życia. Badanie zostało przeprowadzone w I półroczu 2014 r. metodą ankietową. Wnioski. Wiedza na temat racjonalnego żywienia i przestrzeganie zasad zdrowego żywienia wśród studentów bydgoskich uczelni jest dość zróżnicowane i zależy od kierunku studiów. Najlepszymi nawykami żywieniowymi charakteryzują się kierunki techniczne, oraz kierunki artys-tyczne. Studenci kierunków medycznych i nauk o zdrowiu nie są liderami w tym zakresie. Więcej nieprawidłowości wiążących się z jakością diety obserwuje się wśród studentów kierunków humanistycznych i związanych z naukami społecznymi. 
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject rational nutrition
dc.subject young person
dc.subject racjonalne żywienie
dc.subject młodzież
dc.title Realization of the principles of rational nutrition by the universities of Bydgoszcz
dc.title.alternative Realizacje zasad racjonalnego żywienia przez studentów bydgoskich uczelni
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations