Home

High-dose therapy and autologous hematopoietic cel transplantation rescue in children with neuroblastoma and Ewing sarcoma

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Styczyński, Jan
dc.contributor.author Dębski, Robert
dc.contributor.author Krenska, Anna
dc.contributor.author Czyżewski, Krzysztof
dc.contributor.author Wysocki, Mariusz
dc.date.accessioned 2017-04-19T13:08:43Z
dc.date.available 2017-04-19T13:08:43Z
dc.date.issued 2017-03-15
dc.identifier.citation Medical and Biological Sciences, No. 4, Vol. 30, pp. 71-75
dc.identifier.issn 1734-591X
dc.identifier.other doi:10.12775/MBS.2016.037
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4231
dc.description.abstract Background. High-dose therapy (HDT) with autologous stem cell rescue has been recently applied in very-poor-risk pediatric solid tumors. Promising data have become available with the use of high-dose busulfan in neuroblastoma (NBL) and Ewing sarcoma (ES), and with high-dose treosulfan in ES. HDT approach resulted in an encouraging outcome without toxic mortality for high-risk patients. Objective. The objective of this study is to present transplant outcomes, that is disease-free-survival and overall survival in children with high-risk NBL and ES undergoing auto-HSCT. Patients and methods. A total number of 47 NBL and 20 ES auto-HSCT performed between 2004 and 2016 in a single transplant center were included in this analysis. Results. Probability of 3-years pOS was 0.79±0.06 and 0.46±0.14 for NBL and ES patients, respectively. Relapse incidence at 3 years after HSCT was 0.37±0.08 and 0.26±0.11 for NBL and ES patients, respectively. The number of relapses at 3 years after HSCT was 15/47 in NBL and 6/20 in ES. Busulfan-based vs treosulfan-based conditioning in ES patients resulted in lower relapse and death rates. NBL and ES patients transplanted in complete remission (CR1) had lower relapse rates and lower death rates than patients at CR>1. Conclusion. Obtained results of auto-HSCT confirm the therapeutic benefit for children with NBL and ES. Recent reports on current practice of HSCT in Europe indicate HDT with auto-HSCT as a standard of care in pediatric patients with high risk or relapsed NBL and ES.
dc.description.abstract Wstęp. Terapia wysokodawkowa (HDT) i transplantacja autologicznych komórek krwiotwórczych (auto-HSCT) została wprowadzona w leczeniu dzieci ze źle rokujacymi guzami litymi. Wstępne dane wskazują na wartość HDT opartej na busulfanie w neuroblastoma (NBL) i mięsaku Ewinga (ES) oraz zastosowaniu treosulfanu w ES. HDT z auto-HSCT stwarza możliwości poprawy wyników terapii przeciwnowotworowej, bez dodatkowej śmiertelności u pacjentów wysokiego ryzyka niepowodzenia terapeu-tycznego. Celem pracy była analiza wyników terapii u dzieci z NBL i ES poddawanym HDT i auto-HSCT. Pacjenci i metodyka. Analizie poddano wyniki przeszczepień wykonanych u 47 dzieci z NBL i 20 z ES leczonych w latach 2004-2016 w pojedynczym ośrodku. Wyniki. Prawdopodobieństwo całkowitego 3-let-niego przeżycia wyniosło odpowiednio 0,79±0,06 i 0,46±0,14 u dzieci z NBL i ES. Kumulacyjna częstość wznów w okresie 3-letnim wyniosła odpowiednio 0,37±0,08 i 0,26±0,11 u dzieci z NBL i ES. Liczba wznów w tym okresie wyniosła 15/47 w NBL i 6/20 w ES (ns). U pacjentów z ES kondycjonowanie oparte na busulfanie przyniosło niższy odsetek wznów i zgonów niż kondycjonowanie oparte na treosulfanie. Pacjenci z NBL i ES poddawani transplantacji w CR1 mieli niższy odsetek wznów i zgonów niż pacjenci z CR>1. Wnioski. Wyniki HDT z auto-HSCT potwierdzają korzyść terapeutyczną u dzieci z NBL i ES. Aktualne analizy europejskie wskazują, że takie postępowanie zostało uznane za standard opieki u dzieci z tymi chorobami.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject hematopoietic stem cell transplantation
dc.subject high-dose therapy
dc.subject children
dc.subject neurolastoma
dc.subject Ewing sarcoma
dc.subject przeszczepianie komórek krwiotwórczych
dc.subject terapia wysokodawkowa
dc.subject dzieci
dc.subject nerwiak płodowy
dc.subject mięsak Ewinga
dc.title High-dose therapy and autologous hematopoietic cel transplantation rescue in children with neuroblastoma and Ewing sarcoma
dc.title.alternative Terapia wysokodawkowa z przeszczepieniem autologicznych komórek krwiotwórczych u dzieci z nerwiakiem zarodkowym i mięsakiem Ewinga
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations