Home

Assessment of the cognitive functions in kayakers of the national team after a training cycle combined with whole body cryotherapy

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Augustyńska, Beata
dc.contributor.author Żyła, Magdalena
dc.contributor.author Rakowski, Andrzej
dc.contributor.author Szark-Eckardt, Mirosława
dc.contributor.author Mrozkowiak, Mirosław
dc.contributor.author Łubkowska, Wioletta
dc.date.accessioned 2017-04-19T13:08:42Z
dc.date.available 2017-04-19T13:08:42Z
dc.date.issued 2017-03-15
dc.identifier.citation Medical and Biological Sciences, No. 4, Vol. 30, pp. 5-11
dc.identifier.issn 1734-591X
dc.identifier.other doi:10.12775/MBS.2016.028
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4228
dc.description.abstract Wstęp. Uznaje się coraz powszechniej stosowanie kriostymulacji ogólnoustrojowej w medycynie sportowej tak w s zeroko pojętej odnowie biologicznej jak w profilaktyce przetrenowania. Dotychczasowe badania wskazują, iż zastosowanie krioterapii w treningu sportowców może mieć korzystny wpływ na przebieg ich przygotowań do zawodów. Celem badania była ocena sprawności funkcji poznawczych w zakresie szybkości psychomotorycznej oraz procesów uwagi przed krioterapią i po krioterapii w grupie kajakarzy, zawodników reprezentacji Polski. Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 17 kajakarzy, zawodników kadry olimpijskiej, którzy przebywali na zgrupowaniach szkoleniowych w Wałczu. Badanie funkcji poznawczych przy zastosowaniu testu Quick Mind Testing zostało wykonane bezpośrednio przed cyklem krioterapii i bezpośrednio po jej zakończeniu. Wyniki. Uzyskane rezultaty wskazują na istotną poprawę w zakresie poprawnych odpowiedzi we wszystkich trzech częściach testu UWAGA po krioterapii w porównaniu z wynikami przed krioterapią, co może wskazywać na korzystny wpływ tej metody na funkcje uwagowe, takie jak: przeszukiwanie pola percepcyjnego oraz selektywność. Wnioski: Trening fizyczny w połączeniu z krioterapii ogólnoustrojowej zwiększa sprawność umysłową kajakarzy, która może wpłynąć na skuteczność ćwiczeń fizycznych.
dc.description.abstract Introduction. Using the Quick Mind Testing method, the efficiency of cognitive functions in kayakers after physical training combined with whole body cryotherapy was assessed. Material and methods. The athletes (n = 17) performed the Quick Mind Testing on the first day and at the end of a 2-month training cycle, as well as before and after whole body cryotherapy conducted between the 5th and the 15th day of the cycle. Cryotherapy was administered twice a day, before and after training (20 sessions altogether). One cryotherapy session lasted 3 mins with the temperature gradually decreased from the initial -120 o C to the final -145 o C. Results. After the training period, the kayakers committed approx. 2 times less incorrect Go and NoGo reactions, and approx. 12% more correct NoGo (p < .004) reactions, as well as gave more correct answers in the ATTENTION test (p < .004) than on the first day of training. After cryotherapy, as compared with the results obtained before the cryochamber stimulation, the kayakers gave more correct answers in the ATTENTION test. Conclusions. Physical training combined with whole body cryotherapy increases the mental efficiency of kayakers, which may affect the efficiency of physical exercise.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject krioterapia ogólnoustrojowa
dc.subject procesy poznawcze
dc.subject psychologia sportu
dc.subject whole body cryotherapy
dc.subject cognitive processes
dc.subject sport psychology
dc.title Assessment of the cognitive functions in kayakers of the national team after a training cycle combined with whole body cryotherapy
dc.title.alternative Ocena funkcji poznawczych u kajakarzy z reprezentacji narodowej przed i po zastosowaniu krioterapii ogólnoustrojowej
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations