Home

Condition, warranty czy intermediate term? Postanowienia umowy czarteru w orzecznictwie sądów angielskich

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Pepłowska-Dąbrowska, Zuzanna
dc.date.accessioned 2017-04-19T12:59:55Z
dc.date.available 2017-04-19T12:59:55Z
dc.date.issued 2017-02-05
dc.identifier.citation Studia Iuridica Toruniensia, Vol. 18, pp. 139-159
dc.identifier.issn 2391-7873
dc.identifier.other doi:10.12775/SIT.2016.008
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4217
dc.description.abstract The article pertains to familiarize readers with kinds of contractual clauses triggering different consequences in instance of their breach. The author begins by sketching historical evolution of the clauses in question. Specifically, she presents arguments for creation of intermediate terms in the milestone judgment Hongkong Fir Shipping Ltd v Kisen Kaisha Ltd from 1962. Subsequently she analyses recent contradicting judgments in which English courts decided upon the character of charter contract’s clauses. The author evaluates arguments in favour of different classification of the terms, most importantly the need of certainty as to possible remedies for the contractual parties, on the other hand the necessity of adequate protection as to the consequences of the breach.
dc.description.abstract Artykuł ma na celu zapoznanie czytelnika z rodzajami postanowień umownych wyróżnianych w prawie angielskim ze względu na konsekwencje ich naruszenia przez stronę umowy. Autorka rozpoczyna swój wywód od zarysowania historycznego rozwoju omawianych klauzul umownych. W szczególności przedstawia argumenty, które przemówiły za stworzeniem kategorii pośrednich postanowień umownych w słynnej sprawie Hongkong Fir Shipping Ltd v Kisen Kaisha Ltd z 1962 r. Następnie autorka sięga do niedawnych orzeczeń, w których sądy angielskie badały charakter postanowień umów czarteru statku, dochodząc do sprzecznych rozstrzygnięć. Ocenia argumenty przemawiające za różną klasyfikacją postanowień w tych orzeczeniach. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje potrzeba pewności co do przysługujących stronom praw oraz konieczność rozstrzygnięcia adekwatnego do skutków naruszenia umowy.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject contractual clauses
dc.subject English law
dc.subject charter contract
dc.subject condition
dc.subject warranty
dc.subject intermediate term
dc.subject postanowienia umowy
dc.subject prawo angielskie
dc.subject umowa czarteru
dc.title Condition, warranty czy intermediate term? Postanowienia umowy czarteru w orzecznictwie sądów angielskich
dc.title.alternative Condition, warranty or intermediate term? Charter contract’s clauses in judgments of the English courts
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations