Home

Charakter i znaczenie zasady powszechności prawa wyborczego – przegląd stanowisk we współczesnej doktrynie polskiej

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kowalczyk, Tomasz
dc.date.accessioned 2017-04-19T12:59:55Z
dc.date.available 2017-04-19T12:59:55Z
dc.date.issued 2017-02-05
dc.identifier.citation Studia Iuridica Toruniensia, Vol. 18, pp. 95-118
dc.identifier.issn 2391-7873
dc.identifier.other doi:10.12775/SIT.2016.006
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4215
dc.description.abstract The author in his article presents one of the most important problems of the contemporary election law. He takes up the meaning of the most important rule of election law – universality. At the beginning of dissertation author presents attributes of election law and definition of election laws rule in corpore. Then author presents five different views on universality and their analysis. In the last part of article author discusses and presents a great meaning of election’s universality – this rule decides who has the right to be elected and voting rights.
dc.description.abstract Autor w swoim artykule przedstawia jeden z najważniejszych problemów współczesnego prawa wyborczego. Zajmuje się znaczeniem najistotniejszej zasady prawa wyborczego – powszechności. We wstępie przestawione zostają przymioty wyborcze oraz definicja zasad prawa wyborczego in corpore. Następnie zostaje przedstawione pięć różnych poglądów na powszechność oraz ich analiza. W ostatniej części artykułu autor omawia i prezentuje, jak ogromne znaczenie ma współcześnie powszechność wyborów – ona decyduje, komu przysługują prawa wyborcze.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject elections
dc.subject electoral law
dc.subject rules of electoral law
dc.subject rule of universality of election
dc.subject wybory
dc.subject prawo wyborcze
dc.subject zasady prawa wyborczego
dc.subject zasada powszechności wyborów
dc.title Charakter i znaczenie zasady powszechności prawa wyborczego – przegląd stanowisk we współczesnej doktrynie polskiej
dc.title.alternative Character and meaning of the rule of universality of electoral law – overview of the opinions in the modern Polish doctrine
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations