Home

Składanie zleceń lub dokonywanie transakcji na rynku w celu dokonania optymalizacji podatkowej a manipulacja karalna na podstawie art. 183 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Bojarski, Janusz
dc.contributor.author Kalinowski, Marek
dc.date.accessioned 2017-04-19T12:59:54Z
dc.date.available 2017-04-19T12:59:54Z
dc.date.issued 2017-02-05
dc.identifier.citation Studia Iuridica Toruniensia, Vol. 18, pp. 29-45
dc.identifier.issn 2391-7873
dc.identifier.other doi:10.12775/SIT.2016.002
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4211
dc.description.abstract The article analyse the criminal relevance of orders placement and execution of transactions in the stock market undertaken for purposes of tax optimisation. Firstly, the authors analyse the legal description of the prohibited act of market manipulation. Secondly, the authors address the issue, whether in the light of article 39 section 2 no. 1 of Polish Trading in Financial Instruments Act tax optimisation may constitute a justified cause to place orders and execute transactions in the regulated stock market. Finally, the authors come to the conclusion that orders placement or execution of transactions in the stock market, which is undertaken for purposes of tax optimisation, does not constitute a prohibited (criminal) act.
dc.description.abstract Przedmiotem artykułu jest analiza karalności składania zleceń lub dokonywanie transakcji na rynku w celu dokonania optymalizacji podatkowej. W pierwszej kolejności autorzy analizują opis czynu zabronionego polegającego na manipulacji. Następnie zajmują się kwestią, czy w świetle art. 39 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zamiar dokonania optymalizacji podatkowej może zostać uznany za uprawniony powód składania zleceń oraz dokonywanie transakcji na rynku regulowanym. Ostatecznie autorzy dochodzą do wniosku, że składanie zleceń lub dokonywanie transakcji na rynku w celu dokonania optymalizacji podatkowej nie stanowi czynu przestępnego.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject criminal law
dc.subject market manipulation
dc.subject tax optimisation
dc.subject prawo karne
dc.subject manipulacja rynkowa
dc.subject optymalizacja podatkowa
dc.title Składanie zleceń lub dokonywanie transakcji na rynku w celu dokonania optymalizacji podatkowej a manipulacja karalna na podstawie art. 183 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
dc.title.alternative Orders placement and execution of transactions in the stock market for purposes of tax optimisation and the criminal market manipulation pursuant to art. 183 section 1 of Polish Trading in Financial Instruments Act
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations