Home

Rating consumption of confectionery products by persons training amateur

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Mierzwa, Grażyna
dc.contributor.author Gacka, Natalia
dc.date.accessioned 2017-04-18T12:15:42Z
dc.date.available 2017-04-18T12:15:42Z
dc.date.issued 2016-12-30
dc.identifier.citation Medical and Biological Sciences, No. 3, Vol. 30, pp. 31-39
dc.identifier.issn 1734-591X
dc.identifier.other doi:10.12775/MBS.2016.021
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4171
dc.description.abstract Human health is not defined by the absence of diseases but as a general welfare of a person that allows life full of vigour, enthusiastic performance of daily duties, fulfilling dreams and coping with different environmental conditions. Proper lifestyle should be determined by application of the principles of proper nutrition combined with regular physical activity. The human body works better when it is subjected to daily physical activity and a proper diet. Our social norms, i.e.  majority of people lead sedentary lifestyle, lead to improper expression of our genes that results in the development of chronic diseases, referred to as diseases of civilization. The aim of the study was to evaluate the consumption of confectionery by people exercising in the Fit-Max fitness centre  in Bydgoszcz as well as respondents’ motivation to undertake physical activity. The study showed that those exercising in Fit-Max were characterized by high physical activity:they attend classes seven days a week on average and devote from 1 to 3 hours per day for a training session selecting different forms of activity. Their main objective is weight loss, improved muscle strength, fitness and better well-being. Respondents have a wide knowledge of the principles of nutrition; however, they do not follow them in everyday life. Only a small number of respondents use restrictive diets. Although BMI of some of the surveyed indicates overweight and obesity according to the subjective assessment, there are respondents who claim that their body build is within the norm. The respondents admit to regular and frequent consumption of confectionery products due to a number of various reasons, despite the performance of physical activity. Although most respondents did not feel remorse after consumption of sweets, they have reduced the amount of food assortment in favour of increased physical activity due to the increase in body weight.
dc.description.abstract Zdrowie człowieka nie jest określane przez brak jakichkolwiek chorób, lecz jako ogólny dobrostan osoby, który umożliwia życie w pełni wigoru, spełniając z entuzjazmem codzienne obowiązki, realizowanie marzeń a także radzenie sobie z różnymi warunkami środowiska. Właściwy styl życia powinien być determinowany przez stosowanie zasad prawidłowego żywienia połączonych z regularną aktywnością fizyczną. Ciało ludzkie lepiej funkcjonuje, jeśli jest poddawane codziennej aktywności fizycznej i odpowiedniej diecie. Nasze normy społeczne, gdzie większość prowadzi siedzący tryb życia, prowadzi do niewłaściwej ekspresji naszych genów, co powoduje rozwój chronicznych chorób, określanych jako cywilizacyjne. Celem pracy była ocena spożycia wyrobów cukierniczych przez osoby ćwiczące w klubie Fit-Max w Bydgoszczy, a także ocena motywacji badanych do podjęcia aktywności fizycznej. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą anonimowej ankiety wśród 100 osób pełnoletnich w różnym przedziale wiekowym, uczęszczających do klubu Fit-Max w Bydgoszczy, określających się dodatkowo jako zdrowe. Badanie to nie dotyczyło osób nieletnich i kobiet w ciąży. W pracy wykazano, iż osoby ćwiczące w klubie Fit-Max cechują się wysoką aktywnością fizyczną. Uczęszczają na ćwiczenia średnio 7 dni w tygodniu i poświęcają jednorazowo na trening od 1 do 3 godzin dziennie, wybierając różne formy aktywności. Głównym celem ćwiczących jest spadek masy ciała, poprawa siły mięśni, kondycji oraz lepsze samopoczucie. Respondenci wykazują dużą znajomość zasad prawidłowego żywienia . Jednak ta wiedza nie przekłada się na ich przestrzeganie w życiu codziennym. Tylko niewielka część badanych stosuje diety ograniczające. Pomimo że BMI u części badanych wskazuje nadwagę i otyłość, według subiektywnej oceny znaczna część respondentów uważa, iz prezentowane przez nich sylwetki mieszczą się w przedziale przyjętych norm. Respondenci przyznają się do regularnego i częstego spożywania wyrobów cukierniczych pomimo podjęcia aktywności fizycznej. Badani podawali wiele powodów, dla których sięgają po produkty cukiernicze. Mimo iż większość respondentów nie odczuwa wyrzutów sumienia po konsumpcji słodyczy, zmniejszyli oni ilości spożywanego asortymentu na rzecz wzmożonej aktywności fizycznej z powodu wzrostu masy ciała.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject physical activity
dc.subject diet
dc.subject consumption of sweets
dc.subject aktywność fizyczna
dc.subject żywienie
dc.subject produkty cukiernicze
dc.title Rating consumption of confectionery products by persons training amateur
dc.title.alternative Ocena spożycia wyrobów cukierniczych przez osoby trenujące amatorsko
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations