Home

Udział polskich publikacji biblio- i informatologicznych w otwartych zasobach wiedzy: przykład E-LIS

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kowalska, Małgorzata
dc.date.accessioned 2013-03-15T11:58:04Z
dc.date.available 2013-03-15T11:58:04Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Zagadnienia Informacji Naukowej nr 2, 2012, s. 34-47
dc.identifier.issn 0324-8194
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/415
dc.description.abstract Od 10 lat ruch Open Access zatacza coraz szersze kręgi. W tym duchu tworzone są elektroniczne archiwa, których podstawowym celem jest zapewnienie wolnego, bezpłatnego i szybkiego dostępu do wiedzy wszystkim użytkownikom Internetu. Jednym z takich archiwów jest Eprints for Library and Information Science (E-LIS) z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, w którym swój udział od 2005 r. mają także prace polskie. Artykuł przybliża ogólne zasady deponowania publikacji w E-LIS, możliwości przeszukiwania repozytorium oraz wyniki analizy statystycznej i tematycznej rodzimej jego części. Autorka dokonuje oceny „zbioru polskiego” pod względem częstotliwości zamieszczania publikacji, ich dat wydania, rodzaju deponowanych dokumentów oraz zagadnień najczęściej obecnych na ich łamach.
dc.description.abstract For 10 years Open Access movement is expanding. In this spirit, electronic archives, whose primary purpose is to provide free, free of charge and rapid access to knowledge for all Internet users, are created. One of such archives is Eprints for Library and Information Science (E-LIS), in which also contributed Polish works since 2005. Article introduces the general principles of depositing publications in E-LIS, the possibility of searching repository and results of statistical and thematic analysis of native parts. The author evaluates "Polish collection" regarding the frequency of publication aggregation, dates of issue, the type of deposited documents and issues frequently present in the papers.
dc.language.iso pol
dc.publisher Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject bibliotekoznawstwo
dc.subject Eprints for Library and Information Science (E-LIS)
dc.subject repozytoria cyfrowe
dc.subject Open Access
dc.title Udział polskich publikacji biblio- i informatologicznych w otwartych zasobach wiedzy: przykład E-LIS
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations