Home

Czy dziecko niepełnosprawne intelektualnie jest zdolne do przebaczenia?

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Błeszyński, Jacek Jarosław
dc.date.accessioned 2017-04-18T11:43:46Z
dc.date.available 2017-04-18T11:43:46Z
dc.date.issued 2016-12-31
dc.identifier.citation Paedagogia Christiana, No. 2, Vol. 38, pp. 185-202
dc.identifier.issn 2451-1951
dc.identifier.other doi:10.12775/PCh.2016.029
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4142
dc.description.abstract This paper discusses the problem of awareness of forgiveness by people with intellectual disability. This article is based on research. The summary presented proposals concerning awareness of understanding and using the concept of forgiveness. We can say that the word itself is based on reflection gained in practice.
dc.description.abstract W artykule podjęto problem świadomości przebaczania u osób niepełnosprawnych intelektualnie. Artykuł powstał w oparciu o badania. W podsumowaniu przedstawiono wnioski dotyczące świadomości rozumienia i używania pojęcia przebaczenie. Stwierdzić możemy, iż samo słowo bazuje na refleksji zdobytej w praktyce.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject mental retardation
dc.subject abstract thinking
dc.subject forgiveness
dc.subject niepełnosprawność intelektualna
dc.subject myślenie abstrakcyjne
dc.subject przebaczenie
dc.title Czy dziecko niepełnosprawne intelektualnie jest zdolne do przebaczenia?
dc.title.alternative Is a Child with Intellectual Disabilities Able to Forgive?
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations