Home

Jakakolwiek, dla kogokolwiek, gdziekolwiek – obecność książki w polskich mediach elektronicznych

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kowalska, Małgorzata
dc.date.accessioned 2013-03-15T11:51:48Z
dc.date.available 2013-03-15T11:51:48Z
dc.date.issued 2013-03-15
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/413
dc.description.abstract W dzisiejszych czasach uczestnictwo w kulturze zdominowane zostało przez znane i popularne środki przekazu takie, jak: telewizja, radio i Internet. Ten swoisty atak mediów powoduje odwrót społeczeństwa od słowa drukowanego. Dowodzą tego badania przeprowadzone przez Bibliotekę Narodową na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z których wynika, że jakikolwiek kontakt z książką w ciągu roku deklaruje zaledwie 44% Polaków, a aż 46% nie przeczytało nie tylko książki, ale nawet dłuższego niż trzy strony artykułu. Z roku na rok maleje także udział problematyki okołoksiążkowej w ogólnopolskich mediach. Referat przybliża kwestie obecności książki – jako przedmiotu refleksji i popularyzacji literatury – w programach ramowych stacji telewizyjnych (TVP 1, TVP 2, TVP Kultura, TVN, Polsat) i radiowych (PR 1, PR 2, PR 3, PR 4, RMF FM, Radio ZET) oraz w różnego rodzaju serwisach internetowych. Autorka nakreśla także podstawowe założenia przygotowywanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – jako remedium na niski stan czytelnictwa w Polsce – „Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2011–2020” oraz omawia inicjatywę „Republika Książki”, mającą zapewnić obecność książki i bibliotek w polskich mediach oraz stworzenie koalicji mediów publicznych i komercyjnych.
dc.description.abstract Today, participation in culture is dominated by well-known and popular media such as television, radio and Internet. This kind of media attack reverses the public from the printed word. This is demonstrated by research conducted by the National Library for the Ministry of Culture and National Heritage which shows that only 44% of Poles declare any contact with books throughout the year. Furthermore, 46% of them have not read not only books, but even articles longer than three pages. From year to year the share of book-related issues declines in the national media. This paper introduces issues of the presence of books - as a subject of reflection and dissemination of literature - in the framework programs of television channels (TVP 1, TVP 2, TVP Kultura, TVN, Polsat), the radio (PR 1, PR 2, PR 3, PR 4, RMF FM, Radio ZET) and various websites. The author outlines the basic assumptions set out by the Ministry of Culture and National Heritage in a document called "The Reading Development Program for 2011-2020" which is to serve as a remedy for the poor state of reading in Poland. The author discusses also "The Republic of Books" initiative, designed to ensure the presence of books and libraries in Polish media as well as create a coalition of public and commercial media.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject mass media
dc.subject recepcja książki w mediach
dc.title Jakakolwiek, dla kogokolwiek, gdziekolwiek – obecność książki w polskich mediach elektronicznych
dc.type info:eu-repo/semantics/preprint


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations