Home

Bezprawne praktyki naruszające zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym - wybrane problemy

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kłosowski, Karol
dc.date.accessioned 2017-04-07T11:28:15Z
dc.date.available 2017-04-07T11:28:15Z
dc.date.issued 2017-04-07
dc.identifier.isbn 978-83-946766-0-5
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4135
dc.description.abstract Publikacja stanowi przegląd najważniejszych informacji oraz kwestii problematycznych związanych z zagadnieniem bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym. Wskazane zostały uprawnienia Prezesa UTK jako organu właściwego w sprawach ochrony praw pasażerów. Kompetencje te zostały porównane z właściwością Prezesa UOKiK w obszarze ochrony praw konsumentów. Omówiona została także tematyka sankcji nakładanych przez Prezesa UTK w przypadku naruszenia zakazu stosowania bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject kolej
dc.subject prawa pasażerów
dc.subject Prezes UTK
dc.subject bezprawne praktyki naruszające zbiorowe interesy pasażerów
dc.subject Prezes UOKiK
dc.subject sankcje administracyjne
dc.title Bezprawne praktyki naruszające zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym - wybrane problemy
dc.title.alternative Unlawful practices infringing collective interests of rail passengers - selected issues
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations