Home

Wystąpienia konferencyjne jako przejaw aktualnych kierunków rozwoju tematycznego biblio- i informatologii – analiza tytułów

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kowalska, Małgorzata
dc.date.accessioned 2013-03-15T11:50:32Z
dc.date.available 2013-03-15T11:50:32Z
dc.date.issued 2013-03-15
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/412
dc.description.abstract Tytuł jest jednym z najmniejszych, a jednocześnie najistotniejszych tekstów. Jeśli jest on funkcjonalny i odpowiada prezentowanej zawartości, to stanowi swoistą wizytówkę i przyciąga odbiorców. Konferencje z kolei, obok publikacji, uznawane są za jedną z dwóch podstawowych form upowszechniania wyników badań naukowych. Ponieważ tytuły wielu referatów przybierają postać rozbudowanych konstrukcji językowych, mogą stać się one interesującym materiałem do analiz jakościowo-ilościowych. Prezentacja przybliża wyniki analizy tytułów referatów wygłoszonych przez przedstawicieli polskich ośrodków bibliologicznych na różnego typu konferencjach w roku 2012. W badaniu dokonano oceny tytułów pod względem występujących w nich obszarów tematycznych. Na ich podstawie wyodrębniono trzy kategorie: dominującą, uzupełniającą i śladową. Wyniki badań posłużyły do wskazania aktualnych obszarów zainteresowań przedstawicieli biblio- i informatologii w Polsce.
dc.description.abstract The title is the smallest but at the same time the most important piece of text. If it is functional and corresponds to the content it represents, it certainly attracts readers’ attention. Conference papers, along with articles, are two basic forms of presenting research results. As titles of conference papers are sometimes quite complex linguistic structures, it seems it is possible to make a qualitative-quantitative analysis in this area. This presentation describes the results of the title analysis of papers presented at various LIS conferences in 2012. The study analyzes the titles in terms of the keyword occurrence and groups the titles into thematic categories. The results of the study were used to identify the most important current interests of Polish LIS researchers.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject wystąpienia konferencyjne
dc.subject analiza semantyczna
dc.subject bibliometria
dc.title Wystąpienia konferencyjne jako przejaw aktualnych kierunków rozwoju tematycznego biblio- i informatologii – analiza tytułów
dc.type info:eu-repo/semantics/conferenceObject


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations