Home

Wspomaganie rehabilitacji przez nowoczesną technologię

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Tomanek, Mateusz Tomasz
dc.contributor.author Pałucka, Daria
dc.date.accessioned 2017-03-16T08:23:27Z
dc.date.available 2017-03-16T08:23:27Z
dc.date.issued 2017-03-16
dc.identifier.other http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.398795
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4106
dc.description.abstract High-tech, which the use is becoming increasingly popular in medicine, media and education has several advantages as increasing the number of persons to whom these services can hit. Example of such activities is the use of videoconference during rehabilitation, where patients perform basic exercises at home, and physiotherapist could control the movement by on-line video. The use of modern technology is only assisting the rehabilitation, rather than a complete replacement. As the purpose of the article was adopted to show the range of possibilities for the use of high-tech in rehabilitation.
dc.description.abstract Nowe technologie, których to wykorzystanie jest coraz popularniejsze w medycynie, mediach czy szkolnictwie mają szereg zalet, do których niewątpliwie należy zwiększenie liczby osób, do których mogą trafić takie usługi. Przykładem może być wykorzystywanie w trakcie rehabilitacji wideokonferencji, podczas których pacjent mógłby wykonywać część prostych ćwiczeń we własnym domu, a rehabilitant za pomocą obrazu wideo mógłby kontrolować ruchy pacjenta. Wykorzystanie nowoczesnych technologii stanowi jedynie wspomaganie rehabilitacji, a nie jej pełne zastąpienie. Stąd jako cel artykułu przyjęto pokazanie granic i możliwości zastosowania nowoczesnych technologii w rehabilitacji.
dc.language.iso pol
dc.relation.ispartofseries Journal of Education, Health and Sport;VOL 7, NO 2 (2017)
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject rehabilitation
dc.subject high-tech
dc.subject physioterapist
dc.subject kinesytherapy
dc.subject law
dc.subject computer science
dc.subject rehabilitacja
dc.subject high-tech
dc.subject nowoczesne technologie
dc.subject fizjoterapia
dc.subject kinezyterapia
dc.subject prawo
dc.subject informatyka
dc.title Wspomaganie rehabilitacji przez nowoczesną technologię
dc.title.alternative Assisting the rehabilitation by hi-tech
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations