Home

Sustaining government budget deficits as a cause for the cost of public debt service increase in Western European countries in the 1995-2015 period

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Redo (Dynus), Magdalena
dc.date.accessioned 2017-02-21T10:15:28Z
dc.date.available 2017-02-21T10:15:28Z
dc.date.issued 2017-02-21
dc.identifier.citation Torun International Studies, No. 1 (9) 2016, pp.57-65.
dc.identifier.issn eISSN: 2391-7601
dc.identifier.other DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TIS.2016.005
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4082
dc.description.abstract More and more results of econometric modeling research are showing the relationship between the value of general government deficit and the costs of public debt service. The correlation analysis conducted for the purposes of this work confirms strong negative dependence between the average general government balance (in relation to GDP) and the average yield of 10-year treasury bonds in 15 Western countries within the EU in the 1995-2015 period (sustaining higher deficits of general government are accompanied with higher costs of public debt service over a long period of time). Pearson’s correlation coefficient for the entire research period amounted to -0,78. This dependence increased after the breakout of the financial crisis – within the 2008-2015 period, Pearson's r=-0,71, whereas during the 1995-2007 period, it was -0,63, which is consistent with the research results pointing out that the condition of public finances affects the decisions of investors in crises greater than in the relatively calm periods.
dc.description.abstract Coraz więcej wyników badań modelowania ekonometrycznego wskazuje na związek pomiędzy wielkością general government deficit a kosztami obsługi zadłużenia publicznego. Przeprowadzona w pracy analiza korelacji dowodzi silnej ujemnej zależności pomiędzy średnim saldem general government (w relacji do PKB) a średnią rentownością 10-letnich skarbowych papierów wartościowych w 15 Zachodnich państwach UE w latach 1995-2015 (utrzymującym się wyższym deficytom general government towarzyszą wyższe koszty obsługi długu publicznego w długim okresie). Pearson’s correlation coefficient wyniósł dla całego badanego okresu -0,78. Zależność ta nasiliła się po wybuchu kryzysu finansowego – dla okresu 2008-2015 Pearson’s r=-0,71, podczas gdy dla okresu 1995-2007 -0,63, co jest spójne z wynikami badań, wskazującymi, że kondycja finansów publicznych silniej oddziałuje na decyzje inwestorów w sytuacjach kryzysowych niż w okresach względnego spokoju.
dc.language.iso eng
dc.relation.ispartofseries Torun International Studies;No. 1 (9) 2016
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject public finance
dc.subject general government deficit
dc.subject public debt
dc.subject cost of public debt service
dc.subject government bond yields
dc.title Sustaining government budget deficits as a cause for the cost of public debt service increase in Western European countries in the 1995-2015 period
dc.title.alternative Utrzymujące się deficyty budżetowe przyczyną wyższych kosztów obsługi długu publicznego w państwach Europy Zachodniej w latach 1995-2015
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations