Home

Crowdsourcing. Jak angażować konsumentów w świat marek?, pod red. J. Kasprzyckiego-Rosikonia i J. Piątkowskiego, Gliwice 2013.

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kowalska, Małgorzata
dc.date.accessioned 2017-02-21T10:13:18Z
dc.date.available 2017-02-21T10:13:18Z
dc.date.issued 2014-12
dc.identifier.citation Toruńskie Studia BIbliologiczne 2014, nr 2 (13), s. 215-221
dc.identifier.other http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2014.027
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4079
dc.description.abstract Omówienie pierwszej polskiej książki poświęconej crowdsourcingowi, przygotowanej przez specjalistów legitymujących się doświadczeniem zawodowym w zakresie sprzedaży contentu, budowania strategii reklamowych, prowadzenia badań rynkowych i kreowania komunikacji marketingowej. Jej autorzy udowadniają, że przy odrobinie wyobraźni crowdsourcing może stać się zarówno metodą pozyskiwania innowacji, modelem prowadzenia biznesu, a także spontaniczną zabawą, rozmową konsumenta z producentem, a wreszcie sposobem kreowania niebywałej ilość rozwiązań i treści.
dc.description.sponsorship Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject crowdsourcing
dc.subject kreowanie marki
dc.subject strategie marketingowe
dc.title Crowdsourcing. Jak angażować konsumentów w świat marek?, pod red. J. Kasprzyckiego-Rosikonia i J. Piątkowskiego, Gliwice 2013.
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations