Home

Problem ‘zmiany modalności’ w hipotezach pierwszeństwa gestów w ewolucji języka: w stronę hipotez multimodalnych

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Orzechowski, Sylwester
dc.contributor.author Wacewicz, Sławomir
dc.contributor.author Żywiczyński, Przemysław
dc.date.accessioned 2017-02-21T10:10:29Z
dc.date.available 2017-02-21T10:10:29Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Studia semiotyczne vol. 18-19, 2015, pp. 335-369
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4076
dc.description Niniejszy tekst jest wersją preprint (nie poddaną korekcie) artykułu Orzechowski, S., Sławomir Wacewicz and Przemysław Żywiczyński 2016. "Problem ‘zmiany modalności’ w hipotezach pierwszeństwa gestów w ewolucji języka: w stronę hipotez multimodalnych". Studia semiotyczne 18-19, 335-369. Jego opublikowana wersja jest dostępna pod adresem: http://studiasemiotyczne.pts.edu.pl/tomy/xxviii_xxix_teksty/19.pdf Obszerne fragmenty artykułu weszły w skład książki Żywiczyński, P. i Wacewicz, S. (2015): Ewolucja języka. W stronę hipotez gesturalnych. Toruń, Wydawnictwo Naukowe UMK za zgodą wszystkich autorów oraz Redaktora Naczelnego pisma.
dc.description.abstract Hipotezy pierwszeństwa gestów, względnie gesturalne, zajmują centralne miejsce w aktualnych rozważaniach nad pojawieniem się i ewolucją ludzkiej zdolności językowej. Zgodnie z nimi język filogenetycznie wywodzi się od systemu komunikacji gestowej, a nie głosowej (choć ta druga możliwość jest bardziej intuicyjna i z racji tego wielu autorów wersję głosową niesłusznie zakłada jako oczywistą). Przyjmujemy tu szeroką definicję gestów, zaliczając do nich większość sygnałów cielesnych w modalności wizualnej, czyli odbieranych wzrokowo. Jakkolwiek same hipotezy gesturalne są szeroko omawiane w literaturze przedmiotu (choć nie polskojęzycznej), wiele opracowań wskazuje na ich zasadniczy problem: jeśli komunikacja językowa miała pierwotnie charakter gestowy to dlaczego, kiedy i w jaki sposób nastąpiła zmiana, czyli przejście języka do modalności głównie głosowej? Jak dotąd problem ten nie znalazł satysfakcjonującego rozwiązania. W naszej pracy, po pierwsze, przybliżamy tę tematykę polskiemu czytelnikowi, krótko referując argumenty na rzecz hipotez gesturalnych, i po drugie, proponujemy rozwiązania problemu zmiany modalności. W zasadniczej części sprowadzają się one do przyjęcia perspektywy multimodalnej, która zakłada, iż ewolucja języka zachodziła z udziałem obu modalności - wizualnej i głosowej - jednocześnie. Założenie to pozwala nie tylko rozwiązać problem zmiany modalności, z jakim borykają się hipotezy pierwszeństwa gestów, ale tłumaczy także głęboką integrację mowy i gestów ucieleśniających ludzką zdolność językową.
dc.description.sponsorship UMO-2012/07/E/HS2/00671 Narodowego Centrum Nauki
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject ewolucja języka
dc.subject filogeneza języka
dc.subject glottogeneza
dc.subject pochodzenie języka
dc.subject protojęzyk
dc.subject gesty
dc.subject gesturologia
dc.subject multimodalność
dc.subject glottogeneza
dc.title Problem ‘zmiany modalności’ w hipotezach pierwszeństwa gestów w ewolucji języka: w stronę hipotez multimodalnych
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations