Home

Dorobek naukowy pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK za lata 1976-2007. Cz. 1. Analiza ilościowa

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kowalska, Małgorzata
dc.contributor.author Ciszewska, Wanda A.
dc.date.accessioned 2013-03-15T11:20:52Z
dc.date.available 2013-03-15T11:20:52Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Toruńskie Studia Bibliologiczne R. 1: 2008, nr 1, s. 95-112
dc.identifier.issn 2080-1807
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/406
dc.description.abstract Artykuł prezentuje wyniki analizy dorobku naukowego pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu za lata 1976-2007. Materiał badawczy obejmuje zbiór 873 pozycji bibliograficznych, na który składają się różne typy dokumentów: książki i ich redakcje, artykuły z czasopism, fragmenty prac zbiorowych, recenzje, wywiady i tłumaczenia. Autorki dokonują analizy ilościowej zebranego materiału, zwracając szczególną uwagę na dynamikę przyrostu publikacji, różnorodność form wydawniczych, status organizacyjny badanej jednostki oraz stan zatrudnienia na przestrzeni 32 lat jej istnienia.
dc.description.abstract The article presents results of a bibliometric analysis of the scientific output made by researchers from Institute of Information Science and Book Studies at Nicolas Copernicus University in Torun during 1976-2007. The research material includes set of 873 items, especially: books and their editions, articles published in journals and collective works, literature reviews, interviews and translations. Authors of this article make a quantitative analysis of the material, take into account dynamic of publications' growth, organizational and employment status of Institute, during the 32-year period of its activity.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject analiza ilościowa
dc.subject bibliometria
dc.subject dorobek naukowy
dc.subject Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK
dc.title Dorobek naukowy pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK za lata 1976-2007. Cz. 1. Analiza ilościowa
dc.title.alternative Institute of Information Science and Book Studies at Nicolaus Copernicus University – the scientific output from 1976 to 2007. Part 1. A quantitative analysis
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations