Home

Dorobek naukowy pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK za lata 1976-2007. Cz. 2. Analiza treściowa

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kowalska, Małgorzata
dc.contributor.author Ciszewska, Wanda A.
dc.date.accessioned 2013-03-15T11:19:49Z
dc.date.available 2013-03-15T11:19:49Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Toruńskie Studia Bibliologiczne R. 5: 2009, nr 1(2), s. 91-107
dc.identifier.issn 2080-1807
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/405
dc.description.abstract Artykuł prezentuje wyniki analizy dorobku naukowego pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu za lata 1976-2007. Materiał badawczy obejmuje zbiór 873 pozycji bibliograficznych, na który składają się różne typy dokumentów: książki i ich redakcje, artykuły z czasopism, fragmenty prac zbiorowych, recenzje, wywiady i tłumaczenia. Autorki dokonują analizy treściowej zebranego materiału, wyodrębniając zakresy tematyczne publikowanych prac.
dc.description.abstract The article presents results of a bibliometric analysis of the scientific output made by researchers from Institute of Information Science and Book Studies at Nicolas Copernicus University in Toruń during 1976-2007. The research material includes set of 873 items, especially: books and their editions, articles published in journals and collective works, literature reviews, interviews and translations. Authors of this article make a qualitative analysis of the material within the wide spectrum of subjects.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK
dc.subject bibliometria
dc.subject dorobek naukowy
dc.subject analiza treściowa
dc.title Dorobek naukowy pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK za lata 1976-2007. Cz. 2. Analiza treściowa
dc.title.alternative Institute of Information Science and Book Studies at Nicolaus Copernicus University – the scientific output from 1976 to 2007. Part 2. A qualitative analysis
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations