Home

Ewaluacja skuteczności systemów wyszukiwania informacji. Wyniki eksperymentu Polish Task realizowanego w ramach Conference and Labs of the Evaluation Forum (CLEF) 2012

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Malak, Piotr
dc.contributor.author Pawłowski, Adam
dc.date.accessioned 2017-02-03T07:01:32Z
dc.date.available 2017-02-03T07:01:32Z
dc.date.issued 2016-10-30
dc.identifier.citation Toruńskie Studia Bibliologiczne, No. 1 (16), Vol. 9, pp. 193-210
dc.identifier.issn 2392-1633
dc.identifier.other doi:10.12775/TSB.2016.010
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4038
dc.description.abstract W niniejszym artykule prezentujemy realizację laboratorium ewaluacyjnego CLEF (Conference and Labs of the Evaluation Forum) ze specjalnym uwzględnieniem kampanii CHiC (Cultural Heritage in CLEF). Opisujemy realizację oraz wyniki zadania Polish Task in ChiC. W artykule zaprezentowano wnioski z realzacji zadania. Zostały omówione wyniki uzyskane przez uczestników zadania przy użyciu różnych strategii indeksowania oraz wyszukiwania zasobów. Porównaliśmy efektywność metod tf-idf, OKAPI, DFR oraz data fusion.
dc.description.abstract The article presents the design of CLEF (Conference and Labs of the Evaluation Forum) evaluation labs with special attention paid to CHiC (Cultural Heritage in CLEF). We describe design of Polish Task in CHiClab and discuss conclusions from lab realisation. We discuss results achieved by different participants using different indexing and matching approaches. Efficiency of tf-idf, OKAPI, DFR and data fusion was compared and analysed.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject CLEF
dc.subject ewaluacja systemów informacyjno wyszukiwawczych
dc.subject laboratorium ewaluacyjne CLEF
dc.subject wyszukiwanie informacji w języku polskim
dc.subject CLEF evaluation lab
dc.subject IR in Polish
dc.subject IR systems evaluation
dc.title Ewaluacja skuteczności systemów wyszukiwania informacji. Wyniki eksperymentu Polish Task realizowanego w ramach Conference and Labs of the Evaluation Forum (CLEF) 2012
dc.title.alternative Evaluation of IR Systems Efficiency. Results of Experiment Polish Task within Conference and Labs of the Evaluation Forum (CLEF) 2012
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations