Home

Audiodeskrypcja kluczem do świata kultury i sztuki dla osób z niepełnosprawnością wzroku

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Bernaś, Agata
dc.date.accessioned 2017-02-03T07:01:32Z
dc.date.available 2017-02-03T07:01:32Z
dc.date.issued 2016-10-30
dc.identifier.citation Toruńskie Studia Bibliologiczne, No. 1 (16), Vol. 9, pp. 167-192
dc.identifier.issn 2392-1633
dc.identifier.other doi:10.12775/TSB.2016.009
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4037
dc.description.abstract Przełom XX i XXI w. to okres wzrostu zainteresowania tematyką niepełnosprawności. Stopniowo zwiększa się liczba inicjatyw mających na celu integrację społeczną osób z niepełnosprawnością oraz  poprawęwarunków ich życia. Wciąż zbyt mało działań ukierunkowanych jest na umożliwienie im uczestnictwa w życiu kulturalnym. Problem ten dotyczy w szczególności osób z niepełnosprawnością sensoryczną. Niniejszy artykuł poświęcony będzie  zasygnalizowaniu tej kwestii na przykładzie wybranej grupy – osób z niepełnosprawnością wzrokową. W pierwszej kolejności omówione zostaną ograniczenia w sferze percepcji i komunikacji, wynikające z uszkodzenia narządu wzroku. Pozwoli to wskazać dziedziny twórczości artystycznej oraz te aspekty dzieła sztuki, które pozostają niedostępne dla osób niewidzących. W dalszej części artykułu przedstawiona zostanie technika audiodeskrypcji, dzięki której kultura i sztuka staje się dostępna dla osób z niepełnosprawnością wzroku.
dc.description.abstract The turn of the 20 th and 21 st centuries is a period marked by an increasing interest in the issue disability. The number of initiatives aimed to socially integrate the disabled and improve their living conditions has been rising steadily ever since. It should be, however, noted that their participation in various forms of cultural activity is limited. This problem is especially acute for those with sensory impairments. The aim of the present article is to analyse the problem of participation in culture from the perspective of the visually impaired. First, the author addresses the limits in the spheres of perception and communication due to the impairment itself. This description will help to indicate which domains of artistic activity and aspects of a work of art are inaccessible to the visually impaired. The subsequent parts of the article describe audiodescription, a technique that allows for a greater participation of the visually impaired in culture and art.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject audiodeskrypcja
dc.subject dostęp do kultury i sztuki
dc.subject osoby z niepełnosprawnością wzroku
dc.subject access to art and culture
dc.subject audiodescription
dc.subject social aspects of visual impairment
dc.title Audiodeskrypcja kluczem do świata kultury i sztuki dla osób z niepełnosprawnością wzroku
dc.title.alternative Audiodescription: A Key to the World of Art and Culture for the Visually Impaired
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations