Home

Stanisław Kawula - pedagog i "mistrz wsparcia"

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Górniewicz, Józef
dc.contributor.author Malinowski, Jan Adam
dc.contributor.author Śliwerski, Bogusław
dc.date.accessioned 2017-01-25T12:47:15Z
dc.date.available 2017-01-25T12:47:15Z
dc.date.issued 2017-01-25
dc.identifier.issn 1230-7785
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4018
dc.description Edytor czasopisma: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit"
dc.description.abstract Pomoc i wsparcie społeczne jako swoiste działania o charakterze humanistyczno-humanitarnym stanowią istotny składnik przedmiotu współczesnej pedagogiki społecznej. W dużej mierze stało się to za sprawą twórczości naukowej i edukacyjnej prof. Stanisława Kawuli, który poświęcił tej problematyce szereg książek, artykułów naukowych, wykładów na konferencjach naukowych. On to jako pierwszy z polskich pedagogów społecznych wprowadził do siatki pojęciowej tej dyscypliny naukowej, a także zdefiniował, pojęcie wsparcia społecznego. Za jego sprawą do języka pedagogiki społecznej weszły na trwałe także takie pojęcia jak „spirala życzliwości” i „pomocniczość”.
dc.description.abstract The article is dedicated to Professor Stanisław Kawula (1939-2014) who was a leading figure in Polish pedagogy. He brought a large contribution to the development of social pedagogy as an author of theories and researcher in the field of social determinants of educational processes. He was also one of the founders of family pedagogy. His academic career began at the Nicolaus Co-pernicus University in Toruń, but most of his professional aca-demic activity was connected with the University of Warmia and Mazury in Olsztyn. In both universities he founded the Depart-ment of Social Pedagogy.
dc.description.sponsorship Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
dc.language.iso pol
dc.relation.ispartofseries Wychowanie na co Dzień;2015 No 2 (251)
dc.rights CC0 1.0 Universal
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
dc.subject Stanisław Kawula
dc.subject pedagogika społeczna
dc.subject pedagogika rodziny
dc.subject wsparcie społeczne
dc.subject social pedagogy
dc.subject family pedagogy
dc.subject social support
dc.title Stanisław Kawula - pedagog i "mistrz wsparcia"
dc.title.alternative Stanisław Kawula - the master of the pedagogy and the "master of support"
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations