Home

Fenomenologia przebaczenia – moralny i metafizyczny wymiar przebaczenia

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Szulakiewicz, Marek
dc.date.accessioned 2017-01-19T09:03:45Z
dc.date.available 2017-01-19T09:03:45Z
dc.date.issued 2016-10-11
dc.identifier.citation Paedagogia Christiana, No. 1, Vol. 37, pp. 97-120
dc.identifier.issn 2451-1951
dc.identifier.other doi:10.12775/PCh.2016.006
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4010
dc.description.abstract The present paper is an attempt to give a phenomenological description of forgiveness. The author underlines an exceptional role that forgiveness plays in our, immersed in harm, guilt, evil and sin, culture. Without forgiveness such a world is in danger of destruction. Forgiveness is an action undertaken by a man in a specific situation. It is a situation of both harm and sense of guilt but also of resignation from a vengeance, from paying the perpetrator what he rightly deserves. The present paper analyses two dimensions of forgiveness. First is its moral dimension in which acts of forgiveness are caused by contriteness and atonement. Second is its metaphysical dimension in which unconditional forgiveness becomes possible. In both of these dimensions a transformation of man and being is accomplished.
dc.description.abstract Artykuł jest próbą fenomenologicznego opisu przebaczenia. Autor podkreśla szczególną rolę przebaczenia w naszej kulturze, przepełnionej krzywdami, winami, złem, grzechem. Bez przebaczenia świat taki narażony jest na całkowitą destrukcję. Przebaczenie jest działaniem, aktywnością, jaką podejmuje człowiek w pewnej sytuacji. Jest to sytuacja krzywdy, poczucia winy, ale też rezygnacji z odpłacenia tym, co się krzywdzicielowi słusznie należy, rezygnacji z zemsty. W artykule poddaje się analizie dwa wymiary przebaczenia: pierwszym jest wymiar moralny, w którym akty przebaczenia uwarunkowane są skruchą i zadośćuczynieniem; drugim wymiar metafizyczny, w którym możliwe staje się przebaczenie bezwarunkowe. W obu wymiarach w przebaczeniu dokonuje się przemiany człowieka i przemiany bytu.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject forgiveness
dc.subject transformation
dc.subject harm
dc.subject sin
dc.subject new being
dc.subject przebaczenie
dc.subject przemiana
dc.subject krzywda
dc.subject grzech
dc.subject nowy byt
dc.title Fenomenologia przebaczenia – moralny i metafizyczny wymiar przebaczenia
dc.title.alternative Phenomenology of Forgiveness: Moral and Metaphysical Dimension of Forgiveness
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations