Home

Koncepcja i podstawy prawne działania parków narodowych: studium prawnoporównawcze (Stany Zjednoczone Ameryki, Polska i Republika Federalna Niemiec)

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Orlowski, Frederik
dc.date.accessioned 2017-01-19T08:15:06Z
dc.date.available 2017-01-19T08:15:06Z
dc.date.issued 2016-07-28
dc.identifier.citation Przegląd Prawa Ochrony Środowiska, No. 1, pp. 125-154
dc.identifier.issn 2080-9506
dc.identifier.other doi:10.12775/PPOS.2016.006
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3998
dc.description.abstract The article analyses the concept and legal framework of national parks in three different countries. First, it deals with national parks in the USA, which is the pioneer of the concept of a national park. Then, it moves to Europe, precisely to Poland and Germany. The aim is to show the differences between national parks in all those countries and their objectives. But the most important question to answer is? What are national parks for?
dc.description.abstract W artykule analizie poddano instytucję parków narodowych i podstawy ich działania w trzech państwach. W pierwszej kolejności zajęto się rozwiązaniami przyjętymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki, które miały charakter pionierski. Następnie omówiono rozwiązania europejskie – polskie i niemieckie. Celem opracowania jest pokazanie różnic między parkami w tych trzech państwach i ich przyczyn. W szczególności skoncentrowano się na poszukiwaniu uzasadnienia dla istnienia tej formy ochrony przyrody.
dc.language.iso eng
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject National park
dc.subject legal framework of a national park
dc.subject administration of natural parks
dc.subject the International Union for Conservation of Nature
dc.subject Park narodowy
dc.subject prawne podstawy działania parku narodowego
dc.subject zarządzanie parkami narodowymi
dc.subject Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody
dc.title Koncepcja i podstawy prawne działania parków narodowych: studium prawnoporównawcze (Stany Zjednoczone Ameryki, Polska i Republika Federalna Niemiec)
dc.title.alternative The concept and legal framework of national parks: A comparative legal study focussing on the United States of America, the Republic of Poland and the Federal Republic of Germany
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations