Home

Elementy organizacji poradnictwa – komponenty praktyczne

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Tykarski, Sławomir
dc.date.accessioned 2017-01-19T07:34:48Z
dc.date.available 2017-01-19T07:34:48Z
dc.date.issued 2016-10-27
dc.identifier.citation Teologia i Człowiek, No. 2, Vol. 34, pp. 151-166
dc.identifier.issn 2391-7598
dc.identifier.other doi:10.12775/TiCz.2016.021
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3988
dc.description.abstract Over the past several years it can be observed in Poland the development of psychological counseling and the associated formation of specialized clinics. More and more people use this type of service, on the one hand because of the lack of ability to cope with problems, on the other hand, due to the increased understanding and reduced discredit society that ceases to treat people using the clinic for the mentally ill. Although counseling can be used on various occasions, circumstances and places, however, with guidance of professional and about the creation of clinic says only the existence of three elements: individual advisors, space and time for business counseling. This article is referred by those three indicators. It describes both the activities of advisors (how to initiate the first meeting, interview, the conclusion of the contract, drafting documentation, keeping of professional and ethical principles) as well as the organization of clinics in the material sense (design of office, waiting room and secretary ship). This article does not include the discourse of legal and administrative operation of the clinic.
dc.description.abstract W ciągu ostatnich kilkunastu lat można zaobserwować w Polsce rozwój poradnictwa psychologicznego i związane z nim powstawanie specjalistycznych poradni. Coraz większa grupa osób korzysta z tego typu usług, z jednej strony ze względu na brak umiejętności poradzenia sobie z problemami, z drugiej zaś ze względu na zwiększoną wyrozumiałość i zmniejszoną dyskredytację społeczeństwa, które przestaje traktować ludzi korzystających z poradni za chorych psychicznie. Mimo iż poradnictwo można stosować przy różnych okazjach, okolicznościach i miejscach, to jednak o poradnictwie profesjonalnym i o powstaniu poradni mówi się dopiero przy zaistnieniu trzech elementów: osoby doradcy, pomieszczenia i czasu przeznaczonego na działalność poradni. Do tych trzech wyznaczników odnosi się niniejszy artykuł. Opisuje on zarówno działania doradcy (sposób zainicjowania pierwszego spotkania, przeprowadzenie wywiadu, zawarcie kontraktu, sporządzanie dokumentacji, dochowywanie tajemnicy zawodowej i przestrzeganie zasad etycznych), jak również organizację poradni w znaczeniu materialnym (wystrój gabinetu i poczekalni oraz pracę sekretariatu). Artykuł nie obejmuje dyskursu prawno-administracyjnego funkcjonowania poradni.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject organization of counseling
dc.subject counseling
dc.subject clinic
dc.subject consultant
dc.subject customer
dc.subject help
dc.subject advice
dc.subject support
dc.subject organizacja poradnictwa
dc.subject poradnictwo
dc.subject poradnia
dc.subject doradca
dc.subject klient
dc.subject pomoc
dc.subject porada
dc.subject wsparcie
dc.title Elementy organizacji poradnictwa – komponenty praktyczne
dc.title.alternative Elements of counseling organization-practical components
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations