Home

Przebaczenie w Biblii

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Jankowski, Stanisław
dc.date.accessioned 2017-01-19T07:34:47Z
dc.date.available 2017-01-19T07:34:47Z
dc.date.issued 2016-10-11
dc.identifier.citation Paedagogia Christiana, No. 1, Vol. 37, pp. 29-41
dc.identifier.issn 2451-1951
dc.identifier.other doi:10.12775/PCh.2016.002
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3980
dc.description.abstract Forgiveness is a subject that runs through the Bible from its first to the last page with all the richness of its contents and dramatic indications. On one hand, it reaches the very foundations of the metaphysics of creation subject to “vanity”; on the other hand, it touches upon God who, using the wealth of his mercy, tirelessly shows understanding and forgiveness. According to the Revelation, God's answer to human sinfulness is forgiveness only if the sinner turns into the light of the truth concerning his sin. An equally important condition for being granted God’s forgiveness is showing forgiveness to those who did us harm, committed injustice, inflicted pain, shocked, took something away, or damages our reputation. One may assume that human imperfection or sinfulness is a spiritual space where a special attribute of God manifests itself – his mercy which results in forgiveness coaxed thanks to his Son’s sacrifice.
dc.description.abstract Przebaczenie w Biblii jest tematem przewijającym się od pierwszej do ostatniej strony z całym bogactwem treści i dramatyzmem przejawów. Z jednej strony sięga samych podstaw metafizyki stworzenia poddanego „marności”, a z drugiej dotyka Boga, który w bogactwie swego miłosierdzia okazuje stworzeniu niestrudzenie wyrozumiałość i przebaczenie. Odpowiedzią Boga na grzeszność człowieka jest według Objawienia przebaczenie pod warunkiem, że grzesznik stanie w pełnym świetle prawdy swego grzechu. Warunkiem równie istotnym, aby dostąpić Bożego przebaczenia, jest przebaczenie tym, którzy nas skrzywdzili, popełnili jakąś niesprawiedliwość, zadali ból, zgorszyli, pozbawili mienia czy dobrego imienia. Można przyjąć, że niedoskonałość i grzeszność człowieka to duchowa przestrzeń, w której objawia się szczególny przymiot Boga – Jego miłosierdzie, skutkujące wyjednanym przez ofiarę Jego Syna przebaczeniem.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject guilt
dc.subject the truth of sin
dc.subject forgiveness
dc.subject mercy
dc.subject understanding
dc.subject wina
dc.subject prawda grzechu
dc.subject przebaczenie
dc.subject miłosierdzie
dc.subject wyrozumiałość
dc.title Przebaczenie w Biblii
dc.title.alternative Forgiveness in the Bible
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations