Home

Rola wyobraźni w Hume’owskiej nauce o naturze ludzkiej. Od teorii poznania do etyki i estetyki

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Wawrzonkowski, Krzysztof
dc.date.accessioned 2017-01-17T15:29:01Z
dc.date.available 2017-01-17T15:29:01Z
dc.date.issued 2016-10-06
dc.identifier.citation Studia z Historii Filozofii, No. 2, Vol. 7, pp. 155-177
dc.identifier.issn 2391-775X
dc.identifier.other doi:10.12775/szhf.2016.029
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3956
dc.description.abstract The aim of the article is to present the role of associations in Hume’s science of human nature. I analyse this issue with reference to his epistemological, ethical and aesthetical deliberations. Hume was the first thinker who made so wide use of associations in his description of the most important spheres of human activities, and, as we find in all his philosophical writings, was convinced that it was his greatest achievement. Referring to the ways in which imagination joins ideas, Hume was able to explain its mechanisms as a part of his model of human nature.
dc.description.abstract Celem niniejszego artykuły jest przedstawienie roli związków kojarzeniowych wyobraźni w Hume`owskiej nauce o naturze ludzkiej. Zagadnienie to analizuję na gruncie jego rozważań teoriopoznawczych, etycznych i estetycznych. Hume był pierwszym myślicielem, który tak szeroko próbował wykorzystać asocjacjonizm do opisu najważniejszych sfer aktywności ludzkiej, a przy tym był przekonany, że jest to jego największe naukowe osiągnięcie. Wskazanie na sposoby, w jakie wyobraźnia łączy ze sobą poszczególne idee, pozwoliło mu wyjaśnić mechanizmy nią rządzące jako część jego modelu ludzkiej natury.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Hume
dc.subject epistemology
dc.subject ethics
dc.subject aesthetics
dc.subject ideas
dc.subject principles of association
dc.subject relations of ideas
dc.subject imagination
dc.subject taste
dc.subject teoria poznania
dc.subject etyka
dc.subject estetyka
dc.subject idee
dc.subject zasady kojarzeniowe
dc.subject związki idei
dc.subject wyobraźnia
dc.subject smak
dc.title Rola wyobraźni w Hume’owskiej nauce o naturze ludzkiej. Od teorii poznania do etyki i estetyki
dc.title.alternative The Role of Imagination in Hume’s Science of Human Nature. From Epistemology to Ethics and Aesthetics
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations