Home

Inicjatywa lokalna jako instrument partycypacji obywateli w podejmowaniu rozstrzygnięć na poziomie lokalnym

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Serowaniec, Maciej
dc.date.accessioned 2016-12-09T12:20:18Z
dc.date.available 2016-12-09T12:20:18Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Prawo naszych sąsiadów, tom I, Konstytucyjne podstawy budowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na Ukrainie – dobre praktyki, W. Skrzydło, W. Szapował, K. Eckardt, P. Steciuk (red.), Rzeszów - Przemyśl 2013, s. 252-264.
dc.identifier.isbn 978-83-63666-61-3
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3924
dc.description.abstract W celu uproszczenia procedury aktywizacji środowisk lokalnych oraz umożliwienia im realizacji zadań publicznych, istotnych z punktu widzenia małych społeczności, 22 stycznia 2010 roku wprowadzono do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej ustawy) instytucję inicjatywy lokalnej. W założeniu jej twórców instytucja ta stanowić ma jeden z kluczowych instrumentów służących systematycznemu wzmacnianiu roli mieszkańców w sprawowaniu władzy na poziomie lokalnym.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Przemyśl-Rzeszów
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject partycypacja społeczna
dc.subject demokracja bezpośrednia
dc.subject jednostki samorządu terytorialnego
dc.subject demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym
dc.subject inicjatywa lokalna
dc.title Inicjatywa lokalna jako instrument partycypacji obywateli w podejmowaniu rozstrzygnięć na poziomie lokalnym
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations