Home

Znaczenie efektu Q Tobina dla skuteczności polityki pieniężnej

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Redo (Dynus), Magdalena
dc.date.accessioned 2016-11-16T08:33:33Z
dc.date.available 2016-11-16T08:33:33Z
dc.date.issued 2016-11-16
dc.identifier.issn 1889-4822
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3916
dc.description.abstract Analiza wyników badań dotyczących działania efektu Q Tobina pozwala sformułować wniosek, że rynkowa wycena akcji (zmiany nominalne) wpływa na realne decyzje przedsiębiorstw, co oznacza, że polityka pieniężna, która za pośrednictwem działania kanału giełdowego oddziałuje na sytuację na rynkach finansowych, wpływa również dodatkowo poprzez efekt Q Tobina na decyzje przedsiębiorstw o realizacji inwestycji, fuzji, przejęć, wejściu na giełdę, emisji lub odkupie papierów wartościowych, albo zmianie struktury kapitałowej, czyli oddziałuje na kluczowe decyzje w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Dlatego banki centralne powinny analizować dostęp przedsiębiorstw do źródeł finansowania i uwzględniać w swych działaniach wpływ polityki pieniężnej na sytuację na rynkach finansowych, która znajduje bezpośrednie przełożenie na koszt i zdolność pozyskania kapitału przez przedsiębiorstwa, co warunkuje ich rozwój, a więc i wzrost gospodarczy oraz zatrudnienie, ale z drugiej strony jest idealną pożywką dla nierównowag finansowych.
dc.description.abstract Analysis of the results of Tobin’s Q effect’s studies gives conclusion that the capital market valuation (nominal changes) affects real decisions of companies. It means that the monetary policy, which influences the financial markets through a stock market channel, affects companies’ key financial decisions additionally by Tobin’s Q effect – especially about the investment, mergers, acquisitions, IPO, issuance and repurchase of debt and equity securities, or changes in the capital structure. Therefore, central banks should analyze companies’ access to finance conditions and take into account the impact of monetary policy on the situation in the financial markets, which affects direct the cost of capital and access to capital for the companies, and which determines their development and, therefore, economic growth and employment, but on the other hand, it is an ideal breeding ground for build-up of financial imbalances.
dc.language.iso pol
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject bank centralny
dc.subject poltyka pieniężna
dc.subject mechanizm transmisji impulsów polityki pieniężnej
dc.subject efekt Q Tobina
dc.subject przeszacowanie rynków finansowych
dc.subject nieadekwatna wycena akcji
dc.title Znaczenie efektu Q Tobina dla skuteczności polityki pieniężnej
dc.title.alternative The importance of Tobin's Q effect for the effectiveness of monetary policy
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations