Home

Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na temperaturę powietrza w regionie Kaffiøyry (NW Spitsbergen) w okresie od lipca 2005 r. do sierpnia 2010 r.

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Przybylak, Rajmund
dc.contributor.author Araźny, Andrzej
dc.contributor.author Kejna, Marek
dc.date.accessioned 2016-11-10T07:34:22Z
dc.date.available 2016-11-10T07:34:22Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu, ss. 181-194
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3910
dc.description.abstract W artykule przedstawiono zagadnienie wpływu cyrkulacji atmosferycznej na temperaturę powietrza na obszarze Kaffiøyry (NW Spitsbergen) w okresie 13.07.2005–31.08.2010. Do analizy wzięto dobowe wartości 4 parametrów temperatury powietrza: średnią (Ti), maksymalną (Tmax), minimalną (Tmin) i amplitudę (A) ze Stacji Polarnej UMK Kaffiøyra–Heggodden (ϕ=78°41’N, λ=11°51’E, h=11,5 m n.p.m.). Do charakterystyki cyrkulacji atmosfery w badanym okresie zostały wykorzystane dobowe typy cyrkulacji sporządzone dla obszaru Spitsbergenu przez T. Niedźwiedzia. Częstość i charakterystyki termiczne typów cyrkulacji opracowano dla poszczególnych sezonów oraz dla roku. Oceniono zmianę charakteru cyrkulacji atmosfery jaka wystąpiła między okresem badanym oraz wieloletnim 1951–2006.
dc.language.iso pol
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Spitsbergen
dc.subject temperatura powietrza
dc.subject cyrkulacja atmosferyczna
dc.title Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na temperaturę powietrza w regionie Kaffiøyry (NW Spitsbergen) w okresie od lipca 2005 r. do sierpnia 2010 r.
dc.title.alternative Influence of atmospheric circulation on air temperature in the Kaffiøyra region (NW Spitsbergen) in the period July 2005–August 2010
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations