Home

Obywatelstwo Unii Europejskiej w świetle koncepcji dzielonej suwerenności ludu J. Habermasa

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Włoch, Wojciech
dc.contributor.author Serowaniec, Maciej
dc.date.accessioned 2016-11-08T10:25:21Z
dc.date.available 2016-11-08T10:25:21Z
dc.date.issued 2016-11-08
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3909
dc.description.abstract The paper is discussing the concept of shared sovereignty, coined by Jürgen Habermas, along with his theory of citizenship of the European Union. In particular, the Author of the paper makes reference to Habermas’ model of EU citizenship in the light of the current legislation, policy and practice. The reference is made in an attempt to release whether the current shape, or condition, of European citizenship corresponds to its conceptual content and to clarify the general direction for the change as it could be fully implemented. All those issues are mentioned with a view to answer a very fundamental question, namely how to ensure the democratic legitimacy of the European Union? W swojej koncepcji dzielonej suwerenności ludu J. Habermas, nawiązując niejako do filozofii I. Kanta, próbuje odpowiedzieć na zasadnicze pytanie: jaki kształt musiałoby przybrać obywatelstwo Unii Europejskiej, aby jednostki mogły same siebie postrzegać jako obywateli UE? Niniejszy artykuł stanowi próbę odniesienia przyjętego przez J. Habermasa abstrakcyjnego modelu obywatelstwa UE do obowiązujących uregulowań prawnych oraz praktyki politycznej. Analiza przyjętego przez J. Habermasa modelu obywatelstwa UE posłuży również ukazaniu, na ile obecny kształt obywatelstwa unijnego odpowiada jego konceptualnej treści, a także w jakim kierunku muszą podążać zmiany, aby w pełni ją zrealizować. Wszystkie wymienione powyżej zagadnienia spaja fundamentalne pytanie: jak zapewnić Unii Europejskiej demokratyczną legitymizację?
dc.language.iso pol
dc.relation.ispartofseries Przegląd Prawa Konstytucyjnego;2014/3
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject model of EU citizenship
dc.subject J. Habermas
dc.subject concept of shared sovereignty
dc.subject sovereignty
dc.subject democratic deficit
dc.subject obywatelstwo Unii Europejskiej
dc.subject koncepcja dzielonej suwerenności ludu
dc.subject suwerenność
dc.subject deficyt demokracji
dc.title Obywatelstwo Unii Europejskiej w świetle koncepcji dzielonej suwerenności ludu J. Habermasa
dc.title.alternative The model of EU citizenship in the light of the Habermas’ concept of shared sovereignty
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations