Home

Effects of Being in an Occupation Is ISCO 1 Digit Classification Enough to Model Wages in Poland

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Ryczkowski, Maciej
dc.date.accessioned 2016-11-08T07:55:55Z
dc.date.available 2016-11-08T07:55:55Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Przegląd Statystyczny, Vol. LXII, No 3, 2015, pp. 321 - 344
dc.identifier.issn 0033-2372
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3904
dc.description.abstract Contrary to neoclassical assumptions of perfect competition, there is a consensus that factors affecting wages include sex, level of education, age, job experience, occupation, post, work-related responsibility and a whole set of personality traits. The paper presents an econometric model that allows to explain wage differences in Poland and extends analyses of wage determinants in Poland by taking into account occupations broken down in accordance with the 2-digit level of International Standard Classification of Occupations (ISCO). The analysis shows that ISCO 2 digit level is an important and statistically significant determinant of wages in Poland, while models of wages basing on ISCO 1 digit might be not enough to properly capture the role of occupations.
dc.description.abstract W przeciwieństwie do neoklasycznych założeń doskonałej konkurencji istnieje konsensus, że do czynników wpływających na wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia zaliczyć należy płeć, poziom wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, wykonywany zawód, posiadane stanowisko, stopień odpowiedzialności związanej z wykonywaną pracą oraz cały zestaw indywidualnych cech osobowościowych. W artykule posługując się Międzynarodową Klasyfikacją Zawodów i Specjalności (ISCO) na poziomie 2 cyfr uzyskano oceny parametrów strukturalnych modelu, które pozwalają wyjaśnić różnice wynagrodzeń w Polsce. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że wykonywany zawód, mierzony na poziomie ISCO 2 cyfry jest ważną i statystycznie istotną zmienną oddziałującą na wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia w Polsce. Modelowanie wynagrodzeń wykorzystujące klasyfikację ISCO, ale ograniczoną tylko do poziomu 1 cyfry, może być niewystarczające, aby prawidłowo uchwycić znaczenie wykonywanego zawodu dla uzyskiwanego wynagrodzenia.
dc.language.iso eng
dc.publisher Polska Akademia Nauk. Komitet Statystyki i Ekonometrii
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject determinants of wages
dc.subject wages modeling
dc.subject occupations
dc.subject importance of occupation
dc.subject determinanty wynagrodzeń
dc.subject modelowanie wynagrodzeń
dc.subject wynagrodzenia
dc.subject znaczenie wykonywanego zawodu
dc.title Effects of Being in an Occupation Is ISCO 1 Digit Classification Enough to Model Wages in Poland
dc.title.alternative Efekt Wykonywanego Zawodu – Czy Wykorzystywanie Klasyfikacji Isco Na Poziomie Jednej Cyfry Wystarcza, Żeby Modelować Wynagrodzenia W Polsce?
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations