Home

WYBRANE ASPEKTY FINANSOWANIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Stelter, Bartosz
dc.date.accessioned 2016-11-02T12:03:42Z
dc.date.available 2016-11-02T12:03:42Z
dc.date.issued 2016-09-22
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie, No. 3, Vol. 43, pp. 175-191
dc.identifier.issn 2450-7040
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ZARZ.2016.039
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3877
dc.description.abstract The meaning of small and medium-sized enterprises (SME) is of significant importance not only due to its characteristic of being the main creator of places of employment and the source of innovation, but also owing to their condition, which notably influences the countries’ economic development. Proper functioning and development of economic entity in market economy requires suitable methods of financing. Likewise, accurate relations with institutions providing external funding are of major significance.   Accessibility of sources of financing as well as the method of financing current economical and investment activity affects not only decisions made by a company but also its existence. This article aims to present the current state of selected sources of funding of the sector of small and medium-sized enterprises in Poland.
dc.description.abstract Znaczenia małych i średnich przedsiębiorstw jest ważne nie tylko ze względu na ich specyfikę, będąc głównym kreatorem miejsc pracy i źródłem innowacji, ale także ze względy na ich kondycję, od której uzależniony jest w znacznej mierze rozwój gospodarczy kraju. Właściwe funkcjonowanie i rozwój podmiotu gospodarczego gospodarki rynkowej wymaga odpowiednich sposobów finansowania. Bardzo ważne są także prawidłowe relacje z instytucjami zapewniającymi finansowanie zewnętrzne. Dostępność do źródeł finansowania, oraz sposób finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej, ma wpływ nie tylko na podejmowane przez przedsiębiorstwo decyzje, ale także nierzadko na jego istnienie. Artykuł ma na celu prezentację obecnego stanu wybranych źródeł finansowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject small and medium-sized enterprises
dc.subject financing of economic activity of an enterprise
dc.subject venture capital
dc.subject factoring
dc.subject forfaiting
dc.subject private equity
dc.subject venture capital
dc.subject małe i średnie przedsiębiorstwa
dc.subject finansowanie działalności przedsiębiorstwa
dc.subject kapitał podwyższonego ryzyka
dc.title WYBRANE ASPEKTY FINANSOWANIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE
dc.title.alternative SELECTED ASPECTS OF FINANCING SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN POLAND
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations