Home

PRZEWAGI KONKURENCYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Cegliński, Paweł
dc.date.accessioned 2016-11-02T12:03:42Z
dc.date.available 2016-11-02T12:03:42Z
dc.date.issued 2016-09-22
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie, No. 3, Vol. 43, pp. 165-173
dc.identifier.issn 2450-7040
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ZARZ.2016.038
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3876
dc.description.abstract The aim of this paper is to outline the issues of competitive advantages in small and medium enterprises (SMEs). These issues are significant because of fact that majority of theoretical and empirical researches are referred to large companies. Therefore, for obvious reasons, frameworks and proposals of solutions presented by scientists are not always fitted into SMEs. The paper especially emphasizes specific character of competitive advantages in small and medium enterprises. There are also sketched profile of SMEs and theoretical basics of discussed issues.
dc.description.abstract Niniejszy artykuł ma na celu zarysowanie problematyki przewag konkurencyjnych małych i średnich przedsiębiorstw. Zagadnienia te są o tyle istotne, iż większość opracowań teoretycznych i empirycznych z zakresu zarządzania strategicznego odnosi się do przedsiębiorstw dużych. Z oczywistych zatem względów przedstawiane w nauce modele i propozycje rozwiązań nie zawsze nadają się do zastosowania w przedsiębiorstwach z grupy MSP. W artykule szczególnie wyeksponowano specyfikę tytułowej kategorii strategicznej. Przedstawiono także w niezbędnym zakresie charakterystykę sektora MSP oraz podstawy teoretyczne omawianych zagadnień.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject competitive advantage
dc.subject SMEs
dc.subject strategic management
dc.subject zarządzanie strategiczne
dc.subject przewagi konkurencyjne
dc.subject MSP
dc.title PRZEWAGI KONKURENCYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
dc.title.alternative COMPETITIVE ADVANTAGES IN SMES
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations