Home

ZARZĄDZANIE MIĘDZYKULTUROWE NA PRZYKŁADZIE KLUBU SPORTOWEGO

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Gulak-Lipka, Patrycja
dc.date.accessioned 2016-11-02T12:03:42Z
dc.date.available 2016-11-02T12:03:42Z
dc.date.issued 2016-09-22
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie, No. 3, Vol. 43, pp. 63-80
dc.identifier.issn 2450-7040
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ZARZ.2016.030
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3875
dc.description.abstract In the era of globalization, one increasingly finds oneself in a situation of having to work with representatives of various cultures. A person does not always have an impact on the choice of co-workers, but in order to arrange the relationship correctly it is necessary to know and respect cultural differences. In sport, the effect of globalization is very visible because the coverage of sport knows no bounds. In Poland, it manifests itself in a much greater amount and variety of foreigners employed in Polish clubs. Lack of awareness of cultural differences, insufficient preparation, general ignorance, and at the same time very often lack of humility, lead to the collapse of the communication within a sports organization and general difficulty in cooperation. This article presents dependencies that occur during the implementation of the tasks delegated by the coach among players coming from countries with high- context cultures and low-context cultures. This article presents the basic problems that affect Polish professional clubs. In addition, a detailed analysis of one of the Polish female basketball clubs will show changes in the international structure of employment in this club and what implications they had for its operation.
dc.description.abstract W dobie globalizacji coraz częściej odnajdujemy się w sytuacji konieczności współpracy z przedstawicielami najróżniejszych kultur. Nie zawsze mamy wpływ na wybór współpracowników, jednak aby relacje układały się poprawnie konieczna jest znajomość i respektowanie różnic kulturowych które nas odróżniają i dzielą. W sporcie efekt globalizacji jest bardzo widoczny gdyż zasięg sportu nie zna granic. W Polsce przejawia się to dużo większą ilością i różnorodnością cudzoziemców zatrudnianych w polskich klubach. Brak świadomości różnic kulturowych, niedostateczne przygotowanie, ogólna niewiedza, a przy tym bardzo często brak pokory, prowadzą do załamywania się komunikacji wewnątrz organizacji sportowej i ogólne utrudnienie współpracy. Celem artykułu jest przedstawienie zależności jakie występują podczas realizacji zadań delegowanych przez trenera wśród zawodników pochodzących z krajów o kulturze niskokontekstowej i wysokokontekstowej. W niniejszym artykule przedstawione zostaną podstawowe problemy, które dotykają polskie kluby profesjonalne. Dodatkowo szczegółowa analiza jednego z polskich klubów koszykówki żeńskiej pokaże jak zmieniała się międzynarodowa struktura zatrudnienia w tym klubie oraz jakie to miało skutki dla jego funkcjonowania.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject intercultural management
dc.subject globalization
dc.subject internationalization
dc.subject culture
dc.subject low-content culture
dc.subject high-content culture
dc.subject sport
dc.subject communication
dc.subject relationships
dc.subject zarządzanie międzykulturowe
dc.subject globalizacja
dc.subject internacjonalizacja
dc.subject kultura
dc.subject kultura niskokontekstowa
dc.subject kultura wysokokontekstowa
dc.subject sport
dc.subject komunikacja
dc.subject relacje
dc.title ZARZĄDZANIE MIĘDZYKULTUROWE NA PRZYKŁADZIE KLUBU SPORTOWEGO
dc.title.alternative INTERCULTURAL MANAGEMENT ON THE BASIS OF A SPORTS CLUB
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations