Home

ANALIZA RYNKU UBEZPIECZENIOWEGO W POLSCE POD KĄTEM APLIKACJI MOBILNYCH

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Błaś, Róża
dc.date.accessioned 2016-11-02T12:03:42Z
dc.date.available 2016-11-02T12:03:42Z
dc.date.issued 2016-09-22
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie, No. 2, Vol. 43, pp. 25-39
dc.identifier.issn 2450-7040
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ZARZ.2016.015
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3870
dc.description.abstract The article treats about the topic of mobile application development within the Polish insurance market and fields still available for development in this area. The author of the article strives to analyze the mobile applications provided by the Polish insurance market in terms of the offered functionality and the readiness of potential users for the implemented solutions. On top of that, the following article presents the positive and the negative aspects, associated with the provided mobile applications by the insurance sector. Moreover, it shows the challenges which the Polish insurance market faces in this area.
dc.description.abstract W artykule została poruszona kwestia rozwoju aplikacji mobilnych na polskim rynku ubezpieczeniowym oraz istniejących wciąż w tym zakresie pól do zagospodarowania. Autor podjął próbę analizy aplikacji mobilnych, udostępnianych przez polski rynek ubezpieczeniowy, pod kątem oferowanych przez nich funkcjonalności i gotowości potencjalnych użytkowników na zaimplementowane rozwiązania. Ponadto wskazał pozytywne oraz negatywne aspekty związane z udostępnianiem aplikacji mobilnych przez sektor ubezpieczeniowy. Zwrócił również uwagę na największe wyzwania stojące przed rynkiem ubezpieczeniowym w Polsce w tym zakresie.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject communication
dc.subject mobile applications
dc.subject mobile devices
dc.subject operating systems for mobile devices
dc.subject Android
dc.subject iOS
dc.subject Windows Phone
dc.subject insurance
dc.subject insurance sector in Poland
dc.subject insurance market in Poland
dc.subject travel and car insurance
dc.subject komunikacja
dc.subject aplikacje mobilne
dc.subject urządzenia mobilne
dc.subject systemy operacyjne na urządzenia mobilne
dc.subject ubezpieczenia
dc.subject sektor ubezpieczeniowy w Polsce
dc.subject rynek ubezpieczeniowy w Polsce
dc.subject ubezpieczenia turystyczne i komunikacyjne
dc.title ANALIZA RYNKU UBEZPIECZENIOWEGO W POLSCE POD KĄTEM APLIKACJI MOBILNYCH
dc.title.alternative THE ANALYSIS OF THE INSURANCE MARKET IN POLAND IN TERMS OF THE MOBILE APPLICATIONS
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations