Home

Przekładoznawstwo a konfrontatywna lingwistyka przekładu: Andrzej Bogusławski, Podstawy konfrontatywnej lingwistyki przekładowej, Łask 2013 („Rozumienie – Interpretacja – Przekład”, t. 10), 284 strony

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kubicka, Emilia
dc.contributor.author Zieliński, Lech
dc.date.accessioned 2016-10-28T07:37:44Z
dc.date.available 2016-10-28T07:37:44Z
dc.date.issued 2016-09-01
dc.identifier.citation Rocznik Przekładoznawczy, No. 11, pp. 269-282
dc.identifier.issn 2392-1552
dc.identifier.other doi:10.12775/RP.2016.015
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3859
dc.description.abstract This review article is a reflection on the book by Andrzej Bogusławski entitled Podstawy kontrastywnej lingwistyki przek ł adowej , in which an attempt was made at determining the research object and scope of translation linguistics. On the one hand, the authors discuss the book itself; on the other hand, they refer concepts and ideas, presented in the book, to translation, thus showing basic differences. For example, the translation principles propounded by Bogusławski combined with his emphasis on the fact that the objects of research are not specific texts but components of natural linguistic codes made the readers realize that this perspective is linguistics-oriented, and not translation-oriented. Therefore translation, i.e., a given and specific text, is a constitutive element of this discipline.
dc.description.abstract Przedmiotem artykułu recenzyjnego jest refleksja nad książką Andrzeja Bogusławskiego Podstawy kontrastywnej lingwistyki przekładowej, w której podjęto próbę określenia przedmiotu i zakresu badawczego lingwistyki przekładowej. Autorzy z jednej strony omawiają dość szczegółowo treść książki, z drugiej zaś odnoszą zaprezentowaną w książce koncepcję do przekładoznawstwa, wykazując podstawowe różnice. Dla przykładu zaproponowane przez autora reguły przekładowe i podkreślanie faktu, iż przedmiotem badania nie mają być konkretne teksty, ale komponenty kodów naturalnojęzykowych, uświadamia, że mamy do czynienia z optyką językoznawczą, a nie przekładoznawczą, gdzie przekład, zatem konkretny tekst, jest elementem konstytutywnym dyscypliny
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject translation linguistics
dc.subject internal linguistics
dc.subject translation studies
dc.subject lingwistyka przekładu
dc.subject językoznawstwo wewnętrzne
dc.subject przekładoznawstwo
dc.title Przekładoznawstwo a konfrontatywna lingwistyka przekładu: Andrzej Bogusławski, Podstawy konfrontatywnej lingwistyki przekładowej, Łask 2013 („Rozumienie – Interpretacja – Przekład”, t. 10), 284 strony
dc.title.alternative Translation Studies and contrastive translation linguistics: Andrzej Bogusławski, Podstawy konfrontatywnej lingwistyki przekładowej, Łask 2013 („Rozumienie – Interpretacja – Przekład”, vol. 10), 284 pages (review article)
dc.type info:eu-repo/semantics/review


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations