Home

Cztery ćwiartki biograficznego uczenia się

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Solarczyk-Szwec, Hanna
dc.date.accessioned 2016-10-28T07:16:20Z
dc.date.available 2016-10-28T07:16:20Z
dc.date.issued 2016-06-30
dc.identifier.citation Rocznik Andragogiczny, Vol. 22, pp. 119-134
dc.identifier.issn 2391-7571
dc.identifier.other doi:10.12775/RA.2015.006
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3828
dc.description.abstract The subject of the analysis is the discourse of biographical learning that is present in Polish andragogy. The key factors of the issue that are spread between biographical learning of the individual and community/society and awareness and unawareness of such process were singled out and among those elected fields (four quarters) further reflection was led. The aim of this action was reorganization of the discourse of biographical learning from the perspective of the chosen criteria which can set a basis for further research which could deepen the pedagogic value and meaning of lifelong learning.
dc.description.abstract Przedmiotem analizy jest dyskurs na temat uczenia się biograficznego, jaki toczy się w polskiej andragogice. Wyprowadzono z niego kluczowe dla tytułowego zagadnienia wymiary rozpięte na osiach pomiędzy biograficznym uczeniem się jednostki oraz społeczeństwa/społeczności, a także świadomością i nieświadomością tego procesu i w obrębie tak wyznaczonych obszarów (czterech ćwiartek) poprowadzono dalszą refleksję. Celem tego zabiegu była reorganizacja dyskursu na temat biograficznego uczenia się z punktu widzenia wybranych kryteriów, co stanowić może podstawę dalszych badań, pogłębiających pedagogiczną wartość i sens uczenia się przez całe życie.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject biographical learning
dc.subject biographical learning of the individual
dc.subject biographical learning of the community
dc.subject lifelong learning
dc.subject existential learning
dc.subject learning through experience
dc.subject organizational learning
dc.subject biograficzne uczenie się
dc.subject biograficzne uczenie się jednostki
dc.subject biograficzne uczenie się społeczności
dc.subject uczenie się przez całe życie
dc.subject uczenie się egzystencjalne
dc.subject uczenie się przez doświadczenie
dc.subject uczenie organizacyjne
dc.title Cztery ćwiartki biograficznego uczenia się
dc.title.alternative Four Quarters of Biographical Learning
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations