Home

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CZY CELOWE DZIAŁANIA MARKETINGOWE? – ANALIZA PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORSTWA NEXT PLC

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Drabkowska-Skarba, Marta
dc.date.accessioned 2016-10-28T06:54:14Z
dc.date.available 2016-10-28T06:54:14Z
dc.date.issued 2016-06-29
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie, No. 4, Vol. 42, pp. 115-135
dc.identifier.issn 2450-7040
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ZARZ.2015.051
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3825
dc.description.abstract W artykule zaprezentowano analizę przypadku przedsiębiorstwa Next plc pod kątem stosowania praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Skoncentrowano się na trzech zasobach jakimi są klienci, pracownicy oraz produkty. Koncepcja CSR stanowi w dzisiejszych czasach ważny element prosperowania przedsiębiorstw w otoczeniu, a mnogość zachowań analizowanego przypadku w tym aspekcie jest tego potwierdzeniem.
dc.description.abstract The article presents a case study of company Next plc in the light of corporate social responsibility. Author focused on the three resources- customers, employees and products. Nowadays, the koncept of CSR is an important element of business. Multitude of behaviors in analyzed company confirmed it.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject społeczna odpowiedzialność biznesu
dc.subject raporty CSR
dc.subject CSR
dc.subject etyka biznesu
dc.subject corporate social responsibility
dc.subject csr reports
dc.subject garment industry
dc.subject business ethics
dc.title SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CZY CELOWE DZIAŁANIA MARKETINGOWE? – ANALIZA PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORSTWA NEXT PLC
dc.title.alternative CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OR SPECIAL MARKETING ACTIONS ? - CASE STUDY OF NEXT PLC
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations