Home

Inicjatywa lokalna jako instrument partycypacji obywateli w podejmowaniu rozstrzygnięć na poziomie lokalnym

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Serowaniec, Maciej
dc.date.accessioned 2016-10-17T06:17:37Z
dc.date.available 2016-10-17T06:17:37Z
dc.date.issued 2016-10-17
dc.identifier.citation Konstytucyjne podstawy budowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na Ukrainie : dobre praktyki, red. W. Skrzydło, W. Szapował, P. Steciuk, K. Eckhardt, Rzeszów 2013, pp. 252-264
dc.identifier.isbn 978-83-63666-61-3
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3753
dc.description.abstract W celu uproszczenia procedury aktywizacji środowisk lokalnych oraz umożliwienia im realizacji zadań publicznych, istotnych z punktu widzenia małych społeczności, 22 stycznia 2010 roku wprowadzono do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej ustawy) instytucję inicjatywy lokalnej. W założeniu jej twórców instytucja ta stanowić ma jeden z kluczowych instrumentów służących systematycznemu wzmacnianiu roli mieszkańców w sprawowaniu władzy na poziomie lokalnym.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Rzeszów
dc.relation.ispartofseries Prawo naszych sąsiadów; t. 1
dc.rights Attribution 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/
dc.subject partycypacja społeczna
dc.subject inicjatywa lokalna
dc.subject jednostki samorządu terytorialnego
dc.subject demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym
dc.title Inicjatywa lokalna jako instrument partycypacji obywateli w podejmowaniu rozstrzygnięć na poziomie lokalnym
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations