Home

Buriaci i ich kultura w oczach polskich osadników – mieszkańców wsi Wierszyna na Syberii

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Głuszkowski, Michał
dc.date.accessioned 2016-10-17T06:08:33Z
dc.date.available 2016-10-17T06:08:33Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Głuszkowski M., 2015, Buriaci i ich kultura w oczach polskich osadników – mieszkańców wsi Wierszyna na Syberii, "Wrocławskie Studia Wschodnie" 19/2015, s. 173-183
dc.identifier.issn 1429-4168
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3744
dc.description.abstract Vershina is a village located 130 km from Irkutsk, founded in 1910 by voluntary settlers from Little Poland. Poles in Siberia had to accustom to the difficult climate conditions as well as to their new neighbours – Buryats. Because of strong anthropomorphic differences, Polish settlers perceived Buryats as “distant strangers”, while the Slavonic nations – Russians and Ukrainians living in their region were “close strangers”. In spite of the differences, the relationships between Poles and Buryats have been always good, and during over 100 years in Siberia the members of the Polish community have acquired and adapted many elements of the Buryat culture. Nowadays Poles are not even able to differ some of them from their genuine Polish customs. The article is basing on the interviews with the inhabitants of Vershina, their oral histories and written texts gathered during field research in 2008 and 2011.
dc.description.abstract Wierszyna jest wioską położoną 130 km od Irkucka, założoną w 1910 r. przez dobrowolnych osadników z Małopolski. Polacy na Syberii musieli przywyknąć do trudnych warunków klimatycznych, a także do swoich nowych sąsiadów – Buriatów. Ze względu na duże różnice antropomorficzne Polacy traktowali Buriatów jako „dalekich obcych”, podczas gdy przedstawiciele narodów słowiańskich – mieszkający w regionie Rosjanie i Ukraińcy byli dla nich „bliskimi obcymi”. Pomimo różnic relacje Polaków z Buriatami były zawsze dobre, a przez ponad 100 lat spędzonych na Syberii członkowie polskiej wspólnoty poznali i przyswoili wiele elementów kultury buriackiej. Obecnie Polacy nie są w stanie odróżnić wielu z nich od genetycznie polskich zwyczajów. Artykuł został oparty na wywiadach z mieszkańcami Wierszyny, ich ustnych historiach oraz tekstach pisanych, zebranych podczas badań terenowych w latach 2008 i 2011.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Uniwerystetu Wrocławskiego
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject Buriaci
dc.subject Wierszyna
dc.subject kultura
dc.subject Syberia
dc.subject mniejszości
dc.subject minorities
dc.subject Poles in Siberia
dc.subject Buryats
dc.subject culture
dc.subject Siberia
dc.title Buriaci i ich kultura w oczach polskich osadników – mieszkańców wsi Wierszyna na Syberii
dc.title.alternative Buryat culture in the eyes of Polish settlers – the inhabitants of the village of Vershina in Siberia
dc.title.alternative Буряты и их культура в глазах польских поселенцев - жителей деревни Вершина в Сибири
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations