Home

Głos w dyskusji na temat istoty zdematerializowanych papierów wartościowych

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Zacharzewski, Konrad
dc.date.accessioned 2016-10-12T16:28:41Z
dc.date.available 2016-10-12T16:28:41Z
dc.date.issued 2016-10-12
dc.identifier.issn 1230-2996
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3741
dc.description.abstract Publikacja Autora stanowi podsumowanie toczącej się od dwóch dziesięcioleci dyskusji na temat istoty papierów wartościowych we współczesnych realiach technologicznych. Papiery wartościowe obrotu masowego nie stanowią połączenia prawa podmiotowego orz nośnika dokumentowego. Są zaś połączeniem prawa podmiotowego oraz wierzytelności wynikającej z wpisu na rachunek. Takie ujęcie decyduje o wszystkich elementach konstrukcji prawnej zdematerializowanych papierów wartościowych oraz o skutkach posługiwania się nimi w stosunkach prawa prywatnego. Zdematerializowany papier wartościowy nie jest rzeczą, lecz prawem podmiotowym względnym. Te same właściwości prawne są charakterystyczne także dla walut wirtualnych [cyfrowych], m.in. dla bitcoina.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject dematerializacja
dc.subject papiery wartościowe
dc.subject zdematerializowane papiery wartościowe
dc.subject waluty cyfrowe
dc.subject bitcoin
dc.title Głos w dyskusji na temat istoty zdematerializowanych papierów wartościowych
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations