Home

Prawne i ekonomiczne aspekty zatrudniania zawodników spoza UE

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Pałucka, Daria
dc.contributor.author Tomanek, Mateusz Tomasz
dc.date.accessioned 2016-09-26T11:46:56Z
dc.date.available 2016-09-26T11:46:56Z
dc.date.issued 2016-09-26
dc.identifier.other http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.155096
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3738
dc.description.abstract Treść artykułu dotyczy sposobów zatrudniania w polskich klubach sportowych zawodników spoza UE. W pierwszym etapie (badania poznawcze), zaprezentowano aktualny zbiór aktów prawnych prawa polskiego, oraz rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które mogą posłużyć za temat dalszych rozważań w zakresie możliwości zatrudniania obcokrajowców – zarówno posiadających obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE, jak i osób spoza Unii Europejskiej. Przedstawiono również regulacje wybranych polskich związków sportowych dotyczących tego zagadnienia. Drugą część artykułu stanowią wyniki badań dot. współpracy klubów sportowych z urzędami wojewódzkimi, która jest wymagana podczas składania wniosków o zezwolenie na pracę.
dc.description.abstract The article describes how the employment of non-EU players in Polish sporting clubs look like. The first stage (cognitive research) consists of an updated collection of acts of the Legal Polish law and verdicts of the European Court of Justice, which can serve as the subject of further considerations in terms of possibilities on how to employ foreigners – both, having the nationality of one of the member states of the EU and as well as of those who don’t. The second part of the article consists of the research results concerning the cooperation between the sports clubs with the provincial department which is necessary while applying forms for work permits.
dc.language.iso pol
dc.relation.ispartofseries vol 6 (2016);8
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject zawodnicy spoza UE
dc.subject zatrudnianie
dc.subject klub sportowy
dc.subject sport
dc.subject non-EU players
dc.subject hiring
dc.subject sport club
dc.title Prawne i ekonomiczne aspekty zatrudniania zawodników spoza UE
dc.title.alternative The legal and economic aspects of hiring non-EU players
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations