Home

Ustawa budżetowa na 2016 rok – problematyka prawna

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Borodo, Andrzej
dc.date.accessioned 2016-06-23T08:07:35Z
dc.date.available 2016-06-23T08:07:35Z
dc.date.issued 2016-06-15
dc.identifier.citation Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, No. 2, Vol. 4, pp. 9-30
dc.identifier.issn 2353-7086
dc.identifier.other doi:10.12775/PBPS.2016.007
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3678
dc.description.abstract Ustawa budżetowa na 2016 r. ustala roczne dochody, wydatki, przychody, rozchody, koszty, wynagrodzenia, stawki należności, odpisy na fundusze. Ustalenia te dotyczą gospodarki finansowej rządu i innych części gospodarki finansowej państwa. Ustawa budżetowa zawiera postanowienia wynikające z wielu ustaw. Jest rozwinięciem lub wykonaniem uregulowań ujętych w całym ustawodawstwie. Ustawa budżetowa na 2016 r. zawiera trzy wymagane przez ustawę o finansach publicznych części: budżet, załączniki, inne postanowienia. Głównym elementem ustawy budżetowej jest budżet państwa (budżet ogólny), a innymi składnikami tej ustawy są budżety (plany finansowe) uzupełniające. Dla budżetu i planów finansowych (ujętych w ustawie budżetowej) należy stosować adekwatne do ich natury nazwy ich operacji finansowych: dochody i wydatki (dla budżetu państwa), przychody i koszty (dla budżetów uzupełniających), przychody i rozchody (dla planu finansowania potrzeb pożyczkowych). Zależy to m.in. od kasowej lub memoriałowej metody ujmowania zdarzeń finansowych.
dc.description.abstract The article presents the legal content and system of the 2016 Budget Act and the legal significance of its regulations. The Budget Act for 2016 contains three parts: the state budget (general budget), complementary budgets, other legal provisions. The state revenues, expenditure, expenses, salaries, rates of some state levies are determined in the Budget Act. The regulations of the Budget Act relate to the financial activity of government and other parts of the state. The complex Budget Act contains provisions resulting from the many legal acts.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject struktura ustawy budżetowej
dc.subject budżet państwa i budżety uzupełniające
dc.subject ustawa budżetowa a inne ustawy
dc.subject the structure of the Budget Act
dc.subject the state budget and complementary budgets
dc.subject the Budget Act and other legal acts
dc.title Ustawa budżetowa na 2016 rok – problematyka prawna
dc.title.alternative The Polish Budget Act for 2016: Legal Issues
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations