Home

Wpływ polityki monetarnej Stanów Zjednoczonych na powstanie przyczyn światowego kryzysu gospodarczego z roku 2008

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Balcerzak, Adam P.
dc.date.accessioned 2016-06-23T06:14:25Z
dc.date.available 2016-06-23T06:14:25Z
dc.date.issued 2009-08-18
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, Vol. 40, pp. 131-146
dc.identifier.issn 2392-1269
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ECON.2009.011
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3647
dc.description.abstract The aim of the paper is to analyze the sources of current global economic crisis. The following thesis was presented in this article. The main cause of the financial crises in the United States, which have resulted in global recession in the real economy, should be attributed to very expansive monetary policy of the Federal Reserve. The expansionary monetary policy in the reality of ineffectiveness of government in building effective rules of financial market resulted in growing some speculative bubbles in the market of financial assets and real estate market. Bursting of these bubbles has resulted in global recession.
dc.description.abstract Celem opracowania jest analiza przyczyn globalnego kryzysu gospodarczego, który rozwinął się na przełomie 2008 i 2009 r. W opracowaniu postawiono następującą hipotezę badawczą: kluczowym czynnikiem sprawczym kryzysu finansowego w Stanach Zjednoczonych, który później doprowadził do globalnego spowolnienia w sferze realnej w wymiarze międzynarodowym, była zbyt ekspansywna polityka monetarna Rezerwy Federalnej; ekspansja monetarna w warunkach nieefektywności państwa w zakresie kreowania porządku instytucjonalnego rynków finansowych skutkowała narastaniem bąbli spekulacyjnych na rynkach aktywów, których pęknięcie stało się przyczyną globalnej recesji.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject monetary expansion
dc.subject Taylor’s rule
dc.subject asymmetric monetary policy
dc.subject ekspansja monetarna
dc.subject reguła Taylora
dc.subject asymetryczność polityki monetarnej
dc.title Wpływ polityki monetarnej Stanów Zjednoczonych na powstanie przyczyn światowego kryzysu gospodarczego z roku 2008
dc.title.alternative The Infl uence of monetary policy in United States on global economic crisis in 2008
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations