Home

Odkrycia wielokrotne w ekonomii

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Bochenek, Mirosław
dc.date.accessioned 2016-06-23T06:14:25Z
dc.date.available 2016-06-23T06:14:25Z
dc.date.issued 2009-08-18
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, Vol. 40, pp. 101-112
dc.identifier.issn 2392-1269
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ECON.2009.009
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3645
dc.description.abstract During last twenty eight centuries, founders of economic thought have distinguished hundreds of economic categories, which include various concepts, rules, laws and theories. In consequence of lack of communication between scientists, some conceptions were discovered repeatedly, in different centres, without reference to each other. Some of them, i.e. marginal utility theory, quantity theory of money, paradox of thrift, law of the lesser currency, and political business cycle theory are discussed in this outline. Polish economists such as Nicolaus Copernicus and Michał Kalecki participated in several multiple discoveries.
dc.description.abstract Przedmiotem badań historii myśli ekonomicznej są przeszłe koncepcje ekonomiczne, które powstawały na przestrzeni dwóch tysięcy ośmiuset lat. Wiele z nich tworzy współczesny system teoretyczny ekonomii. Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na te wytwory myśli ludzkiej, które historycy nauki nazywają odkryciami wielokrotnymi. W literaturze przedmiotu zagadnienie to było dotychczas zaniedbane, a mniej znanych twórców koncepcji, powstałych w wyniku tych odkryć, całkowicie pomijano. W niniejszym szkicu został również wskazany udział polskich uczonych w odkryciach wielokrotnych.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject multiple discoveries
dc.subject marginal utility theory
dc.subject quantity theory of money
dc.subject paradox of thrift
dc.subject law of the lesser currency and political business cycle
dc.subject odkrycia wielokrotne
dc.subject teoria użyteczności krańcowej
dc.subject teoria ilościowa pieniądza
dc.subject paradoks zapobiegliwości
dc.subject prawo gorszego pieniądza
dc.subject polityczny cykl koniunkturalny
dc.title Odkrycia wielokrotne w ekonomii
dc.title.alternative Multiple discoveries in economics
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations