Home

Potencjał ekonomiczny jako miara społeczno-ekonomicznego rozwoju regionu na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Müller-Frączek, Iwona
dc.contributor.author Pietrzak, Michał Bernard
dc.date.accessioned 2016-06-23T06:14:25Z
dc.date.available 2016-06-23T06:14:25Z
dc.date.issued 2009-08-18
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, Vol. 40, pp. 87-100
dc.identifier.issn 2392-1269
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ECON.2009.008
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3644
dc.description.abstract The article presents the economic potential as a measure of the economic development of communes (‘gmina’) of the Kujawsko-Pomorskie province. The global pattern of the development was found by the use of the tools of spatial statistics. On the basis of a local spatial autocorrelation the spatial clusters and the spatial outliers was identified. Additionally, there was showed a comparative analysis of the economic potential and the synthetic measure of the development, which was proposed in the previous article.  
dc.description.abstract W artykule wykorzystano potencja ł ekonomiczny do oceny rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego. Narzędzia statystyki przestrzennej posłużyły do wyznaczenia globalnego wzorca rozwoju oraz gmin od niego odstających. Natomiast badanie lokalnych związków przestrzennych pozwoliło wyróżnić obserwacje typu outlier oraz zidentyfikować klastry przestrzenne, charakteryzujące się wysokim bądź niskim stopniem rozwoju. Konfrontacja otrzymanych wyników z wcześniejszymi wynikami autorów potwierdziła użyteczność potencjału ekonomicznego w badaniach nad rozwojem jednostek przestrzennych.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject economic potential
dc.subject spatial statistics
dc.subject spatial trend
dc.subject Moran’s global statistics
dc.subject Moran’s local statistics
dc.subject spatial cluster
dc.subject spatial outlier
dc.subject potencjał ekonomiczny
dc.subject trend przestrzenny
dc.subject globalna statystyka Morana
dc.subject lokalna statystyka Morana
dc.subject klaster przestrzenny
dc.subject outlier
dc.title Potencjał ekonomiczny jako miara społeczno-ekonomicznego rozwoju regionu na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego
dc.title.alternative The Economic potential as a measure of the economic development of the Kujawsko-Pomorskie province
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations